Word sympathisant

De inhoud van deze website is gratis en voor iedereen toegankelijk. Laat hier jouw waardering voor dit concept blijken.

Steun het project "Rotterdam Central Park"

Alle informatie is gratis en door vrijwilligers aangeleverd. Wanneer je dit intitiatief een warm hart toe draagt, kun je dat laten blijken door lid te worden van de Vereniging BTV, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast. 
De vereniging heeft ANBI-status. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Dankjewel!

Reacties van bezoekers

Thumb up

Fransje

Dit vliegveld is overbodig. De economische noodzaak is er niet. En het is een enorme belasting voor milieu en bewoners. Een park en huizen zijn wél nodig. De keus lijkt dus niet zo moeilijk.

Thumb up

Theo

Voor R'dam en wijde omgeving is het stoppen met geluid- en luchtvervuiling door 16-h een zegen. Steden waar het vliegveld weg is, blijken veel aantrekkelijker voor bedrijven en inwoners. In R'dam is de woningnood enorm De ruimte die vrijkomt op 16-h (en aanvliegroutes) gaat enorm helpen. Het is voor de inkomsten van gemeente R'dam veel aantrekkelijker om woningen te hebben ipv een vervuilend vliegveld voor low-budget toeristen.

Thumb up

Hendrik A

Wist u dat het vliegveld hier onder valse voorwendsel is gekomen? Na hun eerste faillissement mocht het doorstarten als kleinschalig zakelijk vliegveld. Naderhand bleek selectie op bestemming wettelijk niet was toegestaan en werd het een funvliegveld. Hun bestaan is gebouwd op leugens. De rest is geschiedenis. Dus: vergunning intrekken er wat nuttigs bouwen.

Thumb up

Lloydpark Rotterdam

Wij mensen zijn natuur en moeten natuur meer omarmen dan we nu doen in onze fysieke ruimte. Zusje van Central Park Rotterdam, Lloydpark Rotterdam. www.lloydpark.nl

Thumb up

Airport2Park.org

What a great idea! We fully support the much needed transformation of a polluting airport into a new healthy and sustainable Rotterdam Central Park.

Thumb up

Bert

Rotterdam is een prachtige stad met veel jonge mensen die geen woning kunnen krijgen. Wonen in rust is een goed en uitvoerbaar idee, tenslotte is de wijk Ypenburg ook gebouwd (voormalig militair vliegveld ). Het is 4× win: rust, groen, wonen en schone lucht

Thumb up

Rick

Het vliegveld is onhoudbaar. Er zijn woningen nodig en het klimaat staat onder druk. Leuk dat het er ooit was, maar aan alles komt een eind. Laten we daarom nadenken over een goede andere bestemming. Mix van woningen en park is ook prima!

Thumb up

Freya Martijn

Dat is een mooie compensatie voor de nieuwe snelwegverbinding A16-A13! Weg erbij, vliegveld eruit!

Thumb up

Eric Stam

Een Park heeft alleen maar voordelen. De luchtvaart zal moeten krimpen.
De Randstad schreeuwt om meer groen en meer stiltegebieden. Een park met mooie woningen eromheen is precies wat Rotterdam nodig heeft. Make it happen!

Thumb up

Herman

We zitten midden in een energiecrisis en een klimaatcrisis. Alleen nog mensen die alleen aan hun eigen plezier denken, gaan via dit vliegveld op vakantie. Sluiten (met behoud van de trauma- en politieheli-taken) en verder een zinvolle invulling geven is de enige wijze om dit onrendabele en ongezonde verdienmodel om te zetten in iets nuttigs voor de mensheid.

Thumb down

Michiel Pieterse

Ik wil helemaal geen park! Als Rotterdammer ben ik juist hartstikke trots op ons luchthaventje! En daarnaast is het ook nog eens een genot om vanaf daar naar Barcelona te vliegen.

Thumb up

Marcel van der Meer

Voor nu en later is er al meer dan genoeg infrastructuur met bijbehorende overlast in NL. Nu acteren met een groen antwoord!

Thumb up

Phoenix

Top, met wel echt de aandacht voor de biodiversiteit!
Parkeerterrein op genoeg afstand met elektrische pendel & OV naar de locatie wat?
Voor bevordering van veiligheid van beide mens & natuur. In Zuid-Holland is de minste m2 groen per inwoner... ondanks Meijendel in Wassenaar en Den Haag met de vele parken (met aardig echte natuur en niet vooral wat grasvelden). Dat zegt wel wat over de stand van zaken op andere plekken, zoals en zeker in Rotterdam.
Biodiversiteit is nodig voor de gezondheid van de planeet/mens. Te meer bij een stad, zoals Rotterdam, vanwege wat er gecompenseerd moet worden, de uitstoot en de gezondheid allround.
Good thinking people :))

Thumb up

Bert

Rotterdam is een prachtige stad met veel jonge mensen die geen woning kunnen krijgen. Wonen in rust is een goed en uitvoerbaar idee, tenslotte is de wijk Ypenburg ook gebouwd( voormalig militair vliegveld ). Het is 4× win: rust, groen, wonen en schone lucht.

Thumb up

BTV Rotterdam

De scepsis van Corrie (hieronder) is begrijpelijk. De luchtvaartlobby blaast de vermeende meerwaarde van het hebben van dit vliegveld op tot ongekende proporties. De toegevoegde waarde voor de regio is echter nooit met cijfers onderbouwd. Dat zal ook niet komen, is de verwachting. Helaas heeft u geen gelijk met betrekking tot de Provincie. De Provincie heeft juist een motie aangenomen om te onderzoeken wat een alternatieve invulling van het luchthaventerrein zou opleveren. 
Praten doet de BTV nog altijd met relevante partijen. Helaas blijkt dat praten met de luchthaven nog nooit wat heeft opgeleverd voor de burger, behalve meer vervuiling en overlast. Het vliegveld stevent af op wederom een faillissement. Zelfs de exploitant, Schiphol, kan met woningen bouwen en exploiteren eindelijk eens winst maken. En daarmee gelijk minder vervuiling maken. Ik zeg daarom: RCP is een goed plan met alleen maar winnaars!

Thumb up

Corrie Koogje

Ben ik de enige die in ziet dat dit nooit gaat werken? Dit soort droomkastelen gaat natuurlijk nooit serieus genomen worden. De provincie heeft al aangegeven dat het onrealistisch is. Beter focust de BTV zich op serieuzere zaken dan dit, want hiermee sluiten we onszelf uit als serieuze gesprekspartner.

Thumb up

Yvonne

Laten we dromen voor onze kinderen waar maken en werken aan minder luchtvervuiling en aan meer betaalbare woningen in een groene omgeving als aanwinst voor deze mooie stad!

Thumb up

Mieke

Ik vind het een prima voorstel. Een park in Schiebroek ter compensatie van de verwoesting van het Schiebroekse park voor de nieuw rondweg. De combinatie van dit project samen de het huidige vliegveld creëert een giftige uitstoot van ultra fijnstof. Hierdoor zijn we op weg naar een toekomstig probleem vergelijkbaar met Tatasteel.

Thumb up

M.Meijer

Een heel goed plan! Minder herrie, minder luchtvervuiling, meer huizen, meer groen. Kortom minder ellende en meer ruimte en recreatie in ons overvolle gebied.

Thumb up

W.E. Waller

Onderzoek wijst uit: wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder en is minder vaak ziek. Groen vermindert stress, bijvoorbeeld doordat van alleen al het zien van natuur een rustgevend effect uitgaat.

Thumb up

Belia

De woningnood is groter dan de noodzaam om te vliegen. In een volle en drukke woonomgeving past vliegen niet. Bovendien geeft het een druk op de aanwezige natuur, zoals hier natuurgebied Vlinderstrik. Stoppen met dit vliegveld vergroot de druk om tot een goed alternatief te komen.

Thumb up

Isaäc Quistwel

Jaren was de opinie dat een ‘grote stad’ over een eigen vliegveld moest beschikken om mee te tellen. Nu is de aanwezigheid van de luchthaven een uitgesproken negatief effect voor de stad. Immers: Welke inwoner ziet het als vestigingsargument dat hij mag wonen in het verlengde van de startbaan? Welk bedrijf ziet meerwaarde aan een vliegveld zonder zakelijke bestemmingen ..? De keus lijkt me duidelijk. Het park zorgt voor aantrekkingskracht van de stad, de woningen voor tevreden Rotterdammers en deze 'smerige haven'stad krijgt een opgepoetst imago.

Thumb up

Marja

Waarom ik hier een park wil? Omdat onze leefomgeving onder druk staat, de laatste jaren is de overlast van RTHA ernstig toegenomen. Er is vervuiling en geluidsoverlast van de vliegtuigen en daar ook nog de verlengde A16 bij. Om een leefbare stad te houden moeten andere keuzes worden gemaakt, investeren in groen ipv meer vervuiling en geluid.

Reacties van lezers

Thumb up

Evert-Jan

Last Week
Het vliegveld is onhoudbaar. Er zijn woningen nodig en het klimaat staat onder druk. Leuk dat het er ooit was, maar aan alles komt een eind. Laten we daarom nadenken over een goede andere bestemming. Mix van woningen en park is ook prima!

Thumb up

Roald

2 years ago

Rotterdam heeft als stenige stad met slechte luchtkwaliteit meer groen uitloopgebied nodig. Maar vooral zijn de vliegbewegingen overbodig aan het worden en zijn dit signalen als 'Rotterdam Central Park' nodig om een periode van minder vliegen in te luiden en te openlijk te stimuleren. Gemeente, durf vooraan te lopen, niet alleen in woorden.

Thumb up

Hugo

2 years ago

We moeten minder vliegen en regionale vliegvelden sluiten. We hebben ruimte nodig voor groen en wonen in of dicht bij de stad.

Thumb up

Liesbeth

2 years ago

Ik wil dat we duurzamer omgaan met onze leefomgeving. We zullen dus minder moeten gaan vliegen en een groenere leefomgeving creëren. Dat kan als we het vliegveld omturnen naar een mooi park. Goed idee dus!

Thumb up

Evert

2 years ago

Het spreekt voor zich: deze plek midden tussen de woonwijken is niet meer geschikt voor een vliegveld. We weten inmiddels hoe schadelijk fijnstof is. Vliegtuigen zijn fijnstofkanonnen. Een park zou fantastisch zijn: geen luchtverontreiniging van de luchthaven, niet meer om 7:00 gewekt worden door straalmotoren, geen vliegtuigen over de daken. Hoe sneller hoe beter!

Michiel

2 years ago

Nederland is druk. De lontjes moeten langer en de tenen korter. Dat bereik je met meer ruimte en minder herrie. De rek is er al lang uit, luchtvaart moet krimpen voor ieders gezondheid.

Hilde Verschooten

2 years ago

Voor het klimaat, de werkgelegenheid, de woongelegenheid, de gezondheid. Laat het er aub zo snel mogelijk komen!

Lobby-oma Winnie

2 years ago

Bomen zuiveren de lucht! Gezondheidszorg gaat enorm veel duurder worden. Wat de uitstoot van vliegtuigmotoren doet, is mensen langzaamaan ziek maken. Dus alleen al daarom zou je - uit oogpunt van volksgezondheid - vele malen beter af zijn met een plek waar je zuivere lucht kunt inademen, en je je heerlijk kunt ontspannen. Want de wereld is een beetje hectisch tegenwoordig...

Alfred Blokhuizen

2 years ago

Ik wil een park, omdat dat beter is voor iedereen. Geen geluids-, stank en roetoverlast meer. Dus een gezondere woonomgeving.  Ook is het beter voor de stad Rotterdam. Er kunnen woningen worden gebouwd en bedrijven worden gevestigd. Dat is veel beter voor de gemeentekas, maar ook voor de werkgelegenheid. Vliegveld Zestienhoven betaalt amper erfpacht voor het gebruik van het enorme terrein... 

Arie den Draak

2 years ago

Goed initiatief. Het park mag van mij snel worden aangelegd.

Lars Maintz

2 years ago

Voor de rust, voor het klimaat en voor minder vliegtuigoverlast.

Schrijf jouw mening hieronder:

Geef een reactie

Vul hier je naam in, deze wordt gepubliceerd.
Een geldig emailadres vereist.
Invalid Input
Laat hier je reactie weten

"Vier jaar geleden werd er om gelachen. Nu is Rotterdam Central Park een onderwerp binnen nationale politieke partijen."

Alfred Blokhuizen - Voorzitter BTV Rotterdam

Steeds meer draagvlak voor plan "Rotterdam Central Park"

Onderstaande lijst groeit ...

Steeds meer ondersteuning voor Rotterdam Central Park

Adriaan Geuze

Adriaan Geuze (landschapsarchitect): “Waarom zouden we niet de ambitie hebben om van een regio zowel een science park als een national park te maken?”
De metropoolregio Rotterdam Den Haag zou in deze ontwikkeling een coördinerende rol kunnen spelen.

BBB

Wat BBB betreft, kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld. (Bron: BBB-verkiezingsprogramma 2023)

BIJ1

BIJ1 (Rotterdam): is voor duurzaamheid en dus sluiting van de luchthaven.
"... Ook maken wij ons sterk voor de sluiting van Rotterdam Airport. Het vliegverkeer zorgt voor ontzettend veel uitstoot van broeikasgassen en veel geluidsvervuiling in het noorden van de stad. Alle reden dus om het vliegveld te sluiten. In plaats daarvan zien we op dezelfde locatie graag een stadspark en sociale bewoning."

CDA (Rotterdam)

CDA-Rotterdam 
Pleit voor een MKBA (onderzoek naar de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) voor krimp van de luchthaven en eventueel sluiting.

D66 (Rotterdam)

D66-Rotterdam 
 Pleit voor sluiting van de luchthaven en aanleg van een park met woningen.

GroenLinks/PvdA

GroenLinks/PvdA Pleiten landelijk voor sluiting van de luchthaven en bouw van 10.000 woningen op deze locatie in een groene woonomgeving. Al voor de samenwerking initieerde GroenLinks met enkele andere Rotterdamse partijen een bewerking van het concept Rotterdam Central Park.

ChristenUnie-SGP (Rotterdam)

Lorem Ipsum ...

Mobilisation for the Environment (MOB)

Johan Vollenbroek, voorzitter van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) die in 2019 de regering via de rechter dwong zich te houden aan de eigen stikstofregels, pleit voor sluiting van de luchthaven. Verder reageerde hij op één van 'greenwash'-publicaties van Rotterdam The Hague Airport met: "Vliegveld Rotterdam The Hague opheffen zou pas een echt verstandig besluit zijn. Woningbouw en park/natuur zijn belangrijker dan met veel subsidie een volstrekt overbodig vliegveld in leven te houden, met vliegvelden als Schiphol en Eindhoven in de nabijheid." (lees hier)

Netherlands Economic Observatory

Walter Manshanden (Netherlands Economic Observatory) :
 “Concentratie van bedrijvigheid en inwoners in de metropoolregio biedt voordelen voor bedrijven en werknemers in de hele regio”. Werknemers vinden dan eenvoudiger een passende baan en bedrijven hebben zo makkelijker toegang tot werknemers, toeleveranciers en kennis. Zorg daarom voor goede onderlinge verbindingen tussen wonen, werken, stedelijke voorzieningen, recreatie en natuur in alle gemeenten en locaties. Dan profiteert de hele regio optimaal van deze toenemende concentratie aan economische activiteit.”
“Verdozing is aan het optreden langs de A13 en straks is de kans aanwezig dat dit ook langs de A13/A16 gaat gebeuren. Dan verspeel je dus kansen op een goed ontwikkeld gebied met recreatie wonen en bedrijvigheid. Je mist dan je groei van welvaart en welzijn”

Onderzoeksinstituut DRIFT

Derk Loorbach (hoogleraar transitiekunde en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT): “Wat mij betreft morgen sluiten”

PvdA

De Partij van de Arbeid steunde het voorstel voor sluiting van de luchthaven al op regionaal niveau. Per 2023 is het in samenwerking met GroenLinks zelfs nationaal verkiezingsonderdeel geworden.

PvdD (Landelijk)

Lammert van Raan Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Partij voor de Dieren ondersteunt het plan volledig.

Sara Favargiotti

Sara Favargiotti is architect en assistent-professor Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Trento/DICAM, en onderzoeker aan het Office for Urbanization, Harvard University GSD. Zij is gespecialiseerd in landschapsarchitectuur en ecologisch ontwerp met een specifieke focus op de opkomende infrastructuur en de invloed daarvan op steden, landschappen en gebieden. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op hedendaagse landschappen met een ontwerpbenadering gebaseerd op transformatie, aanpassing en anticipatie. Ze studeerde in 2009 cum laude af aan de Universiteit van Genua en voltooide in 2014 haar proefschrift in Architectural and Urban Design aan de IUAV Venetië.
Ze is de auteur van het boek Airports On-Hold: Towards Resilient Infrastructures (LISt Lab, 2016), en co-auteur met Charles Waldheim van het boek Airfield Manual: A Field Guide to the Transformation of Abandoned Airports (Harvard University GSD, 2017). Zij droeg aan deze website bij met een artikel over dit ondewerp.

Urgenda

Marjan Minnesma (directeur Urgenda)