user_mobilelogo

Rotterdam Central Park - Het alternatief voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport is als 'planologische blunder' tussen natuur en woningen gebouwd.

Deze luchtfoto laat de ongelukkige ligging van het vliegveld zien. Rood = luchthaventerrein. Bruin = huizen. Groen = natuurgebied/recreatie.
Nergens in Nederland staan de huizen zo dicht op het vliegveld. Door de luchtvaart staan deze gebieden zwaar onder druk.

Van luchthaven naar Central Park

Dit vliegveld ligt midden tussen de woonwijken, op 600 meter van de startbaan begint de eerste bebouwing. De geluidsoverlast en uitstoot is enorm toegenomen met nadelige gevolgen voor de gezondheid en .... (lees verder)

Rotterdam Central Park? Waar ligt dat?

Rotterdam Central Park bestaat niet. Nog niet. Het is een nieuwe invulling voor het grondgebied dat nu in gebruik is als de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, voor velen bekend als ‘Zestienhoven’.

Waarom hier een park?

Rotterdam The Hague Airport ligt aan drie kanten ingeklemd tussen woonwijken. De bebouwing rukt verder op: aan de noord-oost kant op grondgebied van Lansingerland zal een woonwijk worden gerealiseerd op korte afstand van de start- en landingsbaan. Door de aanwezigheid van deze woongebieden wordt de luchthaven beperkt in zijn functioneren en ontwikkelingsmogelijkheden. Een logische stap is om de luchthaven op deze plek te sluiten en de vrijgekomen gronden een nieuwe bestemming te geven. Dat kan een Rotterdam Central Park zijn. Een groeiende metropool als Rotterdam heeft behoefte aan groen en mogelijkheden voor ontspanning. De werktitel Rotterdam Central Park is bedacht met een knipoog naar Central Park in New York.

Rotterdam The Hague Airport. Groeien past niet meer in deze tijd.

Een 'artist impression' hoe de omgeving van Rotterdam The Hague Airport er over een paar jaar uit kan zien: verder ontwikkelen als vliegveld? of ..., 

Een park op de plaats van vliegvveld Zestienhoven

Een 'artist impression' hoe de omgeving van Rotterdam The Hague Airport er over een paar jaar uit kan zien: stadspark en kennisbedrijven aan de rand. Wat er uiteindelijk komt? Dat is een kwestie van goede keuzes maken.

Welkom in Rotterdam Central Park

Dit concept is ontwikkeld door de vereniging BTV-Rotterdam (Bewoners tegen vliegtuigoverlast Rotterdam).

Artist impresssion Rotterdam Central Park (c) BTV-RotterdamAirport

Artist impresssion Rotterdam Central Park © BTV-RotterdamAirport

Vliegveld naast woonwijk

Een vliegveld midden tussen woonwijken kan niet meer in deze tijd.
De overlast is al jaren te veel. Te veel herrie, te veel uitstoot van ultrafijnstof en andere zeer schadelijke stoffen. Ze schaden de gezondheid, zorgen voor slapeloze nachten.

Voordelen voor iedereen

Het is nu tijd voor sluiting van de luchthaven. En het mooie is, iedereen wordt er beter van, er zijn alleen maar winnaars:

• Schone lucht
• Stilte
• Groen
• Biodiversiteit
• CO2 -reductie
• Vermindering van ultrafijnstof uitstoot
• Wateropvang
• Gezondheidswinst
• Recreatiemogelijkheden
• Woningbouw
• Groei in werkgelegenheid

Daarbij komen
• Een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en mensen
• Ook de Schiphol Group kan er zijn voordeel mee doen met haar vastgoed tak. Ze kan eventueel het terrein blijven beheren, maar zonder al die luchtvervuiling en herrie!
• Goed geld verdienen zonder de negatieve gevolgen
• Gemeente verdient miljoenen per jaar aan gemeentelijke belastingen
• Gemeente bespaart enorme uitgaven aan het in stand houden van een onrendabele vervuiler

Een totaaloplossing: goed voor mens, dier en klimaat en de gemeentelijke financiën.

Vereniging BTV-Rotterdam presenteert samen met Extension Rebellion en 8 lokale politieke partijen het concept "Rotterdam Central Park". Bekijk hier de video's

Artist impression Woningen op Vliegbasis Soesterberg

Op deze website geïnspireerd, liet GroenLinks-Rotterdam deze alternatieve invulling schetsen. (c) Matthijs de Boer stedenbouw mdbs_

Klimaat -noodtoestand

Gemeente Rotterdam riep in september de klimaat-noodtoestand uit, nu is het tijd om daar naar te handelen: Sluiting Rotterdam The Hague Airport

Huidige werknemers op luchthaventerrein

Wij nemen de zorgen van mensen die op de luchthaven werken zeer serieus, het plan voorziet in banen voor deze mensen. Baanverandering. We hebben deze mensen keihard nodig. Werken in de horeca, conferentiehallen, sportaccommodaties, winkels en gezondheidszorgvoorzieningen & onderhoud van het park. En natuurlijk in de planontwikkeling & uitvoering zijn duizenden banen voorzien.
Dit plan levert heel veel werkgelegenheid op. We laten de mensen die nu werken op det luchthaven absoluut niet in de steek.
Ook de trauma en politieheli mogen in het plan van de BTV gewoon blijven.

Richard Abbenhuis presenteert namens de Vereniging BTV-Rotterdam samen met 8 lokale politieke partijen het concept

Richard Abbenhuis presenteert namens de Vereniging BTV-Rotterdam samen met Extinction Rebellion en 8 lokale politieke partijen het concept "Rotterdam Central Park"

Politieke steun explosief gegroeid

Vijf politieke partijen ondertekenden in december 2021 het initiatiefvoorstel “van grijs vliegveld naar groene stadswijk” Deze werd gepresenteerd in de Rotterdamse gemeenteraad door:
GroenLinks
Partij van de Arbeid
• ChristenUnie -SGP
• Partij voor de Dieren
SP

Bijval
komt van
BIJ1 - wil sluiting
D66 - wil drastische krimp en afstoten van vakantieverkeer
CDA - wil drastische krimp en afstoten van vakantieverkeer

De BTV is blij verrast voor zoveel draagvlak in de Rotterdamse gemeenteraad. Een fantastische stap op weg naar transformatie van een grijs vliegveld naar een groene wijk.

Geen dagdromerij

Hoewel het in de ogen van conservatieven kan over komen als dagdromerij, bewijst deze website dat het concept inmiddels op andere plaatsen in zowel Nederland als buitenland succesvol wordt ingezet en dat hier altijd alleen maar winnaars uit komen.
Het plan ‘Rotterdam Central Park’ ligt er, maak een businesscase en kijk naar de voordelen van sluiting van deze luchthaven. Voer discussie op basis van feiten en handel ernaar.
Bescherm de gezondheid en leefomgeving van de omwonenden, maak werk van schone lucht en stilte en zet in op krimp van de luchtvaart en sluiting van dit vliegveld.

Lees: "Verlaten luchthavens herboren als enorme parken"Lees: "Vliegveld Valkenburg transformeert naar groene woonwijk"Lees: "Woonwijk Soesterberg: een magnifiek uitzicht op de vliegbasis"

Deze website geeft Rotterdam Central Park een gezicht. Om de fantasie te prikkelen, om de discussie aan te zwengelen, om de bestuurders en politiek op te roepen om in actie te komen.

Recent gepubliceerd:

Vergroening

Te weinig ruimte in Zuid-Holland Waar moet er worden gebouwd en waar juist niet?

Lees verder ...
Vergroening

Win-win plan: Sluit Luchthaven Antwerpen Luchthaven Antwerpen scoort het best als het wordt gesloten, concludeert actualiteitenmagazine SamPol.

Lees verder ...
Vergroening

Vliegveld Essen-Mülheim: van Airport naar Birdport Innovatieve pionieer voor toekomstig bedrijventerrein

Lees verder ...