user_mobilelogo
nlenfrdeitptrues

Rotterdam Central Park

"De lucht is van ons!"

BREAKING NEWS: GROEIENDE BIJVAL VANUIT POLITIEK

GroenLinks roept plan "Central Park" uit tot verkiezingsonderwerp. (Lees verder...)

Rotterdam The Hague Airport. Groeien kan niet meer.

Een 'artist impression' hoe de omgeving van Rotterdam The Hague Airport er over een paar jaar uit kan zien: verder ontwikkelen als vliegveld, rechts: stadspark en kennisbedrijven aan de rand. Wat er uiteindelijk komt? Dat is een kwestie van goede keuzes maken.

Ontstaansgeschiedenis

Kies de juiste balans

Economische effecten

Milieueffecten

Deze luchtfoto laat de ongelukkige ligging van het vliegveld zien. Nergens in Nederland staan de huizen zo dicht op het vliegveld. Aan de andere zijde bevinden zich natuurgebieden en vogelbroed-gebieden. Door de luchtvaart staan deze gebieden zwaar onder druk.

Rotterdam Central Park? Waar ligt dat?

Rotterdam Central Park bestaat nog niet in de realiteit. Het is een nieuwe invulling voor de locatie die thans in gebruik is als vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Voor velen bekend als ‘Zestienhoven’.

Ligt dit Park Centraal?

Dit park ligt niet in het centrum van de stad, dus daarom is de naam niet optimaal. Deze naam is een werktitel die refereert naar andere wereldsteden die vergelijkbare noodzakelijk groenvoorziening hebben. Realiseer dat met het verdwijnen van de luchthaven niet alleen op deze locatie veel ruimte vrij komt, maar ook in de no-go zones er omheen. Op termijn is te verwachten dat zich milieuvriendelijke bouw rond dit toekomstige park zal vormen.

Waarom hier een park?

De voordelen van een transformatie van de luchthaven zijn: de leefomgeving van omwonenden verbetert door minder geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen; het terrein kan gebruikt worden voor het broodnodige groen in een dichtbevolkt gebied; er kunnen huizen gebouwd worden; de vestiging van schone kennisintensieve bedrijvigheid is mogelijk

De lucht is van ons!

De luchtvaartsector doet net alsof de lucht van hen is, waar alles voor mag wijken. De leefomgeving van miljoenen mensen mag worden verziekt en vogels mogen massaal worden uitgeroeid. En men doet net of dat heel normaal is. De lucht lijkt gemonopoliseerd door de luchtvaartindustrie die tegenspraak niet duldt. En als er tegenspraak komt, dreigt men met een economische catastrofe en ineenstorting van de werkgelegenheid. Zeg maar gewoon: chantage

De onderliggende vraag wordt maar niet gesteld en die luidt: van wie is de lucht eigenlijk? De lucht is niet van particuliere bedrijven, dat moeten we toch met elkaar eens zijn. De lucht is van alle bewoners op deze aardbol. Dus dat vraagt om een verantwoorde benadering en het opkomen voor alle belangen van al die bewoners, mens, dier en plant. Dat moet op de allereerste plaats staan, geldbelang op de 4e of 5e plaats.

“De luchtvaart is geen eigenaar van de lucht, ze zijn er te gast, en dienen zich ook zo te gedragen”

Te gast

Wat zien we in de praktijk? We hebben een luchtvaartindustrie die gast is in onze lucht, maar niet netjes komt vragen of ze het vol mogen vliegen met lawaai en luchtvervuiling. Nee, ze eisen op hoge toon die ruimte op. Ze gedragen zich als onbetwiste eigenaar, die anderen niet toelaten. Zo worden vogels massaal vergast in de omtrek van luchthavens en zijn complete woonwijken onleefbaar geworden door de bewezen enorme overlast. Maar in plaats van netjes te vragen of ze die ruimte mogen vervuilen en mogen verstoren, verketteren ze de mensen die die groei van de luchtvaart niet meer willen, omdat die hun gezondheid/welzijn en die van hun kinderen aantast. Actievoerders mogen echter niet demonstreren, worden gearresteerd en worden neergezet als geitenwollen sokken die Nederland te gronde richten. En volksstammen trappen erin.

Matigen

Het denken moet echt om. De luchtvaartindustrie is niet de eigenaar van onze lucht. Ze zijn er dus te gast. Ze dienen zich dus te gedragen als gast, mogen hun toon wel eens een beetje (veel) matigen en heel netjes vragen of ze gebruik mogen maken van die ruimte boven ons hoofd. En als het antwoord nee is, is het nee en dan past stampvoeten op een presentatie van een jaarrekening helemaal niet. Dus beste politici in Den Haag: er is niets te eisen door de luchtvaartindustrie. Dat stampvoeten van Dick Benschop is volslagen ongepast, want de lucht is van ons!

Bron: SchipholWatch, 15 februari 2020

Nog niet gereed

Aan deze website wordt momenteel hard gewerkt; dat betekent dat deze nu niet gereed is. Kom binnenkort terug en lees de nieuwe berichten. Nu al enthousiast geworden? Wordt lid van onze vereniging en ontvang de laatste berichten!