Sluiting vliegveld niet aan de orde

Maar, een dergelijke beslissing neemt 'de gemeente' niet...

Fanblad

Het magazine "Luchtvaartnieuws", door velen gezien als een fanclubblad voor de luchtvaart, is vrij stellig in haar berichtgeving.

het artikel over het Rotterdamse Stadsbestuur dat onder aanvoering van de VVD niet wil dat de luchthaven verdwijnt. Een merkwaardig besluit want, zoals we eerder hebben mogen meemaken in 1972 heeft een gemeente niets te besluiten over de toekomst van de luchthaven. Dat besluit neemt de minister met de regering.
Het komt de luchthaven op dit moment mooi uit dat zij gesteund worden door een krappe meerderheid in hun vestigingsplaats, maar in 1972 was door het Rotterdamse Stadsbestuur het besluit genomen om het vliegveld juist wél te sluiten. Ook hier is geen opvolging aan gegeven, behalve dat er een verkeerd signaal werd afgegeven aan omringende steden dat zij veronderstelden huizen te kunnen bouwen in gebieden die op dat moment in de gevarenzone zaten vanwege het vliegveld. De huizen zijn gebouwd, maar de overlast over deze woningen is immens toegenomen.
Met het besluit dat hier is genomen, blokkeert de gemeente bouwplannen in gebieden die binnen de ‘geluidscontouren’ vallen.

De luchthaven heeft met de steun van de Rotterdamse Gemeente een loze belofte ontvangen. De minister besluit over het voortbestaan van een luchthaven. (Foto: Unsplash)

Het artikel

Het Rotterdamse stadsbestuur is definitief niet van plan om de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op termijn te sluiten en op die plaats 10.000 nieuwe woningen te bouwen en een stadspark aan te leggen. Vijf partijen (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie) kwamen in 2021 met een plan voor sluiting om zo ruimte te bieden aan de grote behoefte aan nieuwe huizen, schone lucht en groen in de stad.
Het besluit komt niet als een verrassing. In het huidige coalitieakkoord staat dat de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en DENK de luchthaven open willen houden. "Dit doen wij mede gelet op het zeer recente onderzoek naar de mening van Rotterdammers waaruit blijkt dat twee derde van de Rotterdammers het belangrijk vindt dat Rotterdam een luchthaven heeft. Wij zullen dan ook geen initiatieven tot sluiting nemen," schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de raad. Het college erkent dat er grote behoefte is aan nieuwe woningen, maar denkt dat er voldoende ruimte is elders in de stad om de komende decennia de benodigde minimaal 50.000 woningen neer te zetten. Bovendien zijn volgens het college de kosten van aankoop van de grond van RTHA te hoog, omdat de grond tot 2050 in erfpacht is uitgegeven aan de luchthaven. Ook zijn in het beoogde gebied al veel particuliere bedrijven gevestigd die allemaal uitgekocht zouden moeten worden.
Volgens de luchthaven wordt het komende zomer niet drukker dan normaal. Er zijn geen extra slots beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen. Het grootste gedeelte van de beschikbare slots in de winter is gebruikt en de resterende niet-gebruikte slots worden niet overgeheveld van de winter naar de zomer, meldde RTHA vorige week. 

Niet de Gemeente, maar de minister besluit over de toekomst van een luchthaven.

BTV Rotterdam