user_mobilelogo

Sluiting vliegveld 'niet aan de orde'

Een dergelijke beslissing neemt 'de gemeente' niet...

Sluiting vliegveld niet aan de orde, schrijft het online magazine luchtvaartnieuws.

Vervolgens gaat het artikel over het Rotterdamse Stadsbestuur dat onder aanvoering van de VVD niet wil dat de luchthaven verdwijnt. Een merkwaardig besluit want, zoals we eerder hebben mogen meemaken in 1972 heeft een gemeente niets te besluiten over de toekomst van de luchthaven. Dat besluit neemt de minister met de regering.
Het komt de luchthaven op dit moment mooi uit dat zij gesteund worden door een krappe meerderheid in hun vestigingsplaats, maar in 1972 was door het Rotterdamse Stadsbestuur het besluit genomen om het vliegveld juist wél te sluiten. Ook hier is geen opvolging aan gegeven, behalve dat er een verkeerd signaal werd afgegeven aan omringende steden dat zij veronderstelden huizen te kunnen bouwen in gebieden die op dat moment in de gevarenzone zaten vanwege het vliegveld. De huizen zijn gebouwd, maar de overlast over deze woningen is immens toegenomen.
Met het besluit dat hier is genomen, blokkeert de gemeente bouwplannen in gebieden die binnen de ‘geluidscontouren’ vallen.

Bericht

Het Rotterdamse stadsbestuur is definitief niet van plan om de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) op termijn te sluiten en op die plaats 10.000 nieuwe woningen te bouwen en een stadspark aan te leggen. Vijf partijen (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie) kwamen in 2021 met een plan voor sluiting om zo ruimte te bieden aan de grote behoefte aan nieuwe huizen, schone lucht en groen in de stad.
Het besluit komt niet als een verrassing. In het huidige coalitieakkoord staat dat de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en DENK de luchthaven open willen houden. "Dit doen wij mede gelet op het zeer recente onderzoek naar de mening van Rotterdammers waaruit blijkt dat twee derde van de Rotterdammers het belangrijk vindt dat Rotterdam een luchthaven heeft. Wij zullen dan ook geen initiatieven tot sluiting nemen," schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de raad. Het college erkent dat er grote behoefte is aan nieuwe woningen, maar denkt dat er voldoende ruimte is elders in de stad om de komende decennia de benodigde minimaal 50.000 woningen neer te zetten. Bovendien zijn volgens het college de kosten van aankoop van de grond van RTHA te hoog, omdat de grond tot 2050 in erfpacht is uitgegeven aan de luchthaven. Ook zijn in het beoogde gebied al veel particuliere bedrijven gevestigd die allemaal uitgekocht zouden moeten worden.
Volgens de luchthaven wordt het komende zomer niet drukker dan normaal. Er zijn geen extra slots beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen. Het grootste gedeelte van de beschikbare slots in de winter is gebruikt en de resterende niet-gebruikte slots worden niet overgeheveld van de winter naar de zomer, meldde RTHA vorige week.

Bron: LuchtvaartNieuws7 maart 2023

Een vliegtuig naar vakantiebestemming

De luchthaven heeft met de steun van de Rotterdamse Gemeente een loze belofte ontvangen. De minister besluit over het voortbestaan van een luchthaven.

Groei wordt niet meer getolereerd

Geheel in de traditie die in de vorige eeuw is gestart, wil de luchthaven Rotterdam The Hague Airport minimaal blijven op het recordaantal reiziger van 2019. Liever willen zij groeien.

Hiermee stuit de luchthaven op een probleem. De meerderheid van de Gemeenteraad is tegen groei.
Het aantal politieke partijen die op de plaats van het luchthaventerrein een andere bestemming wil, groeit. Men is het er unaniem over eens dat wonen, werken en een park beter is voor mens en maatschappij.

De tussenstand

GroenLinks - wil sluiting van de luchthaven
PvdA - wil sluiting
PvdD - wil sluiting
SP - wil sluiting
ChristenUnie - wil sluiting
SGP - wil sluiting
BIJ1 - wil sluiting
D66 - wil drastische krimp en afstoten van vakantieverkeer
CDA - wil drastische krimp en afstoten van vakantieverkeer
 
Vereniging BTV-Rotterdam is voor sluiting van de luchthaven, maar de politie- en trauma-helikopter mogen blijven.
Millieudefensie Rotterdam is voor sluiting van de luchthaven
Extinction Rebellion Rotterdam is voor sluiting van de luchthaven

Naar artikeloverzicht 'politiek'
Index