Steeds meer ondersteuning voor Rotterdam Central Park

Uit diverse hoeken met de benodigde kennis en reputatie komt actieve ondersteuning. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe sympathisanten.

Steeds meer ondersteuning voor Rotterdam Central Park

Adriaan Geuze

Adriaan Geuze (landschapsarchitect): “Waarom zouden we niet de ambitie hebben om van een regio zowel een science park als een national park te maken?”
De metropoolregio Rotterdam Den Haag zou in deze ontwikkeling een coördinerende rol kunnen spelen.

BBB

Wat BBB betreft, kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld. (Bron: BBB-verkiezingsprogramma 2023)

BIJ1

BIJ1 (Rotterdam): is voor duurzaamheid en dus sluiting van de luchthaven.
"... Ook maken wij ons sterk voor de sluiting van Rotterdam Airport. Het vliegverkeer zorgt voor ontzettend veel uitstoot van broeikasgassen en veel geluidsvervuiling in het noorden van de stad. Alle reden dus om het vliegveld te sluiten. In plaats daarvan zien we op dezelfde locatie graag een stadspark en sociale bewoning."

CDA (Rotterdam)

CDA-Rotterdam 
Pleit voor een MKBA (onderzoek naar de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) voor krimp van de luchthaven en eventueel sluiting.

D66 (Rotterdam)

D66-Rotterdam 
 Pleit voor sluiting van de luchthaven en aanleg van een park met woningen.

GroenLinks/PvdA

GroenLinks/PvdA Pleiten landelijk voor sluiting van de luchthaven en bouw van 10.000 woningen op deze locatie in een groene woonomgeving. Al voor de samenwerking initieerde GroenLinks met enkele andere Rotterdamse partijen een bewerking van het concept Rotterdam Central Park.

ChristenUnie-SGP (Rotterdam)

Lorem Ipsum ...

Mobilisation for the Environment (MOB)

Johan Vollenbroek, voorzitter van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) die in 2019 de regering via de rechter dwong zich te houden aan de eigen stikstofregels, pleit voor sluiting van de luchthaven. Verder reageerde hij op één van 'greenwash'-publicaties van Rotterdam The Hague Airport met: "Vliegveld Rotterdam The Hague opheffen zou pas een echt verstandig besluit zijn. Woningbouw en park/natuur zijn belangrijker dan met veel subsidie een volstrekt overbodig vliegveld in leven te houden, met vliegvelden als Schiphol en Eindhoven in de nabijheid." (lees hier)

Netherlands Economic Observatory

Walter Manshanden (Netherlands Economic Observatory) :
 “Concentratie van bedrijvigheid en inwoners in de metropoolregio biedt voordelen voor bedrijven en werknemers in de hele regio”. Werknemers vinden dan eenvoudiger een passende baan en bedrijven hebben zo makkelijker toegang tot werknemers, toeleveranciers en kennis. Zorg daarom voor goede onderlinge verbindingen tussen wonen, werken, stedelijke voorzieningen, recreatie en natuur in alle gemeenten en locaties. Dan profiteert de hele regio optimaal van deze toenemende concentratie aan economische activiteit.”
“Verdozing is aan het optreden langs de A13 en straks is de kans aanwezig dat dit ook langs de A13/A16 gaat gebeuren. Dan verspeel je dus kansen op een goed ontwikkeld gebied met recreatie wonen en bedrijvigheid. Je mist dan je groei van welvaart en welzijn”

Onderzoeksinstituut DRIFT

Derk Loorbach (hoogleraar transitiekunde en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT): “Wat mij betreft morgen sluiten”

PvdA

De Partij van de Arbeid steunde het voorstel voor sluiting van de luchthaven al op regionaal niveau. Per 2023 is het in samenwerking met GroenLinks zelfs nationaal verkiezingsonderdeel geworden.

PvdD (Landelijk)

Lammert van Raan Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Partij voor de Dieren ondersteunt het plan volledig.

Sara Favargiotti

Sara Favargiotti is architect en assistent-professor Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Trento/DICAM, en onderzoeker aan het Office for Urbanization, Harvard University GSD. Zij is gespecialiseerd in landschapsarchitectuur en ecologisch ontwerp met een specifieke focus op de opkomende infrastructuur en de invloed daarvan op steden, landschappen en gebieden. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op hedendaagse landschappen met een ontwerpbenadering gebaseerd op transformatie, aanpassing en anticipatie. Ze studeerde in 2009 cum laude af aan de Universiteit van Genua en voltooide in 2014 haar proefschrift in Architectural and Urban Design aan de IUAV Venetië.
Ze is de auteur van het boek Airports On-Hold: Towards Resilient Infrastructures (LISt Lab, 2016), en co-auteur met Charles Waldheim van het boek Airfield Manual: A Field Guide to the Transformation of Abandoned Airports (Harvard University GSD, 2017). Zij droeg aan deze website bij met een artikel over dit ondewerp.

Urgenda

Marjan Minnesma (directeur Urgenda)

Wonen, werken en recreëren te midden van groen.