Te weinig ruimte in Zuid-Holland

Waar moet er worden gebouwd en waar juist niet?

Moet er meer ruimte komen voor het verbeteren voor de natuur, het bouwen van huizen of het creëren voor schone energie?

De provincie Zuid-Holland komt er zelf niet helemaal uit, dus werden de bewoners bevraagd over hoe de ruimte verdeeld moet worden.
Moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor het verbeteren voor de natuur, het bouwen van huizen of het creëren voor schone energie? Inwoners konden tot 20 augustus 2023 een vragenlijst invullen om hun mening daarover te geven.
'We willen een provincie waar inwoners met plezier wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn scherpe keuzes noodzakelijk', vertelt gedeputeerde Anne Koning (PvdA) over waarom het onderzoek nodig is.
'Ruimte is schaars en we moeten rekening houden met toekomstige wet- en regelgeving en de gevolgen van klimaatverandering. We willen bewoners daarom betrekken bij deze keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst van hun leefomgeving.'

Woningen bouwen, of toch natuur verbeteren?

De vragenlijst gaat over bijvoorbeeld het verbeteren van natuur, het bouwen van huizen en het creëren van 'schone energie'. Bij iedere vraag krijgen de bewoners die de lijst invullen de gevolgen te zien van de keuze die zij maken en zien ze de beperkingen die er zijn.
Volgens Koning laat de provincie tegelijk via een onafhankelijk onderzoeksbureau de vragenlijst ook invullen door een panel van 1000 inwoners, om die antwoorden vervolgens te vergelijken met wat de bewoners invullen.

Gedeputeerde Anne Koning (links) en minister De Jonge bezoeken Valkenhorst in Katwijk (foto © Provincie Zuid-Holland)

Meest dichtbevolkte provincie

Zuid-Holland is met 3,8 miljoen inwoners de drukste provincie van Nederland. Geen enkele provincie is méér dichtbevolkt, waardoor de ruimte op dreigt te raken. 'Gemiddeld is er voor zeven inwoners één voetbalveld aan ruimte beschikbaar', legt de provincie uit.
En dat is erg weinig ten opzichte van andere provincies als Groningen en bijvoorbeeld Noord-Holland. Er is volgens Zuid-Holland daarom sprake van een 'ruimtelijke puzzel', die dus deels opgelost moet worden door de bewoners zelf: het provinciebestuur hoopt dat 5000 inwoners een vragenlijst invullen.

Mening gevraagd

De provincie heeft zelf al wel een idee over hoe de ruimte verdeeld moet worden. In het coalitieakkoord dat eerder gepresenteerd werd, staat dat er vooral in en om de steden heen gebouwd moet worden en dat de natuur en landbouwgrond voor een groot deel hetzelfde blijven.
Tot 20 augustus 2023 konden inwoners de vragenlijst invullen. Het onderzoek moest uiteindelijk 15 september gereed zijn.

 

Rotterdam The Hague Airport kan een beperkte vliegfunctie houden voor politie en traumahelikopter. De rest van de grond een woon- /groen bestemming geven.