Win-win plan: Sluit Luchthaven Antwerpen

Luchthaven Antwerpen scoort het best als het wordt gesloten, concludeert actualiteitenmagazine SamPol.

Bij onze zuiderburen is het niet veel anders dan in Rotterdam

Luchthaven Antwerpen, die in de volksmond “Deurne” heet, is niet rendabel. De conservatieve partij wil deze gewoon open houden. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is eveneens niet rendabel. De directeur gaf aan meer (goedkope) vluchten te moeten faciliteren om rendabel te worden. Ook hier slechts onjuiste argumenten om toch te blijven ‘door modderen’

Sluiten

Nog een overeenkomst. In 1963 wilde de toenmalige minister van Openbare Werken het vliegveld Deurne sluiten, zodra er een spoor lag. Het vliegveld ligt er nog, terwijl het spoor pas in 2012 gereed was. In Rotterdam besloot de Gemeente in 1973 dat het onrendabele vliegveld ‘Zestienhoven’ moest sluiten. Daar was toen al duidelijk dat het niets bijdroeg aan de ontwikkeling van de stad. Ook dit vliegveld draait door met de valse hoop dat het ooit wat oplevert.

Kosten/Baten

Ook is er een verschil tussen beide luchthavens. Voor Antwerpen is in opdracht van de regering een maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) gemaakt. Hieruit bleek dat voor elke euro omzet die het vliegveld genereert er 3 euro belasting(subsidie) tegenover staat. Sluiting levert maatschappelijk én economisch het meeste op. In Rotterdam wordt stelselmatig geweigerd een MKBA te laten maken.

Overheidsgeld

Bij Antwerpen/Deurne betaalt de overheid rechtstreeks vele miljoenen steun. In Nederland is dat wat meer indirect. Met name de Gemeente Rotterdam loopt jaarlijks vele miljoenen euro mis door de 220 hectare grond nagenoeg voor niets te verhuren aan exploitant Schiphol. Woningen op deze grond hadden de gemeentekas veel meer geld opgeleverd. In beide gevallen: de staatskas loopt miljarden mis door geen accijns te heffen op de brandstof en geen BTW te berekenen over de tickets.

Trein

Kritische Vlamingen vragen zich af of Antwerpen nog wel een luchthaven nodig heeft, sinds de hogesnelheidstrein intussen al meer dan tien jaar passagiers in 35 minuten tijd rechtstreeks van het Antwerpse Centraal Station tot zowat onder de startbaan van Zaventem (bij Brussel) brengt.
In Frankrijk zijn vluchten tot 500 km overigens niet langer toegestaan – ook het Vlaams parlement wil niet dat parlementsleden voor professionele reizen onder de 500 km nog een vliegtuig boeken. Maar in Vlaanderen blijft de minuscule luchthaven van Wevelgem-Kortrijk wel de derde bestemming vanuit Deurne. Ook Zaventem, Rotterdam, Den Haag en Schiphol staan in de top tien.

De gemiddelde reistijd met de trein tussen Rotterdam en Luchthaven Schiphol is 27 minuten; er rijden ongeveer 101 treinen per dag op dit traject. Wie zijn auto op de Rotterdamse luchthaven parkeert, is al snel deze tijd al kwijt om vanaf de parkeerplaats naar de incheckbalie te lopen. De kosten van het parkeren zijn vaak hoger dan die van het treinkaartje naar Schiphol.

Universele Sprookjes

"Stille vliegtuigen" worden in zowel België als in Nederland al decennia in het vooruitzicht gesteld. In de jaren 1970 hadden ze de naam ‘Fluisterjets’. Alle beloftes ten spijt, is de overlast toegenomen en is de totale uitstoot van giftige stoffen toegenomen. Toch blijven de sprookjes aangevoerd worden: elektrisch vliegen; waterstof, synthetische kerosine… Het blijken allemaal vermeende technische oplossingen die stuk voor stuk niet -op grote schaal- toepasbaar zijn.

Vliegveld Antwerpen (Deurne) (Foto: privécollectie)

Zaken en trainingen

Zowel Antwerpen/Deurne als RTHA voeren aan dat hun bestaansrecht wordt gevoed door de vele zakenvluchten die het faciliteert. Ook zijn beide luchthavens naar eigen zeggen belangrijk voor trainingen en experimenten. Zo’n zakenvlucht gebeurt met een vliegtuig in eigendom of in huur. Een ticket kost tussen 10.000 à 30.000 euro. Met slechts enkele passagiers aan boord zijn de privéjets peperdure en zwaar vervuilende taxi’s voor de happy few. De experimenten horen bij de hierboven genoemde onhaalbare technische vernieuwingen. Dit heet "greenwashing".

Poeha en stille trom

Herkenbaar is dat beide luchthavens telkens opnieuw met veel poeha nieuwe bestemmingen aankondigen, die doorgaans na korte tijd en met stille trom weer worden afgevoerd.

Groen

Zeker nu de zomers warmer worden, heeft Antwerpen behoefte aan een extra verkoelend park. Zo staat het overigens ook op het gewestplan. 

Gemeente Rotterdam, heeft enerzijds een luchthaven en anderzijds de wens om sterk te investeren in groen. Tevens heeft Rotterdam dringend behoefte aan bouwgrond voor woningen. Meerdere bouwlocaties vielen af omdat dit ten koste zou gaan van bestaand groen. Bovendien, door de aanwezigheid van de luchthaven geldt een sterke beperking voor uitbreiding van bebouwing, en waar ‘creatief’ met de regels wordt omgegaan, riskeert de overtredende gemeente forse schadeclaims.

Havens/Bedrijven

Zowel Antwerpen als Rotterdam beschikken over een groot havengebied. Een vliegveld zou de havens ondersteunen. Dit fabeltje wordt ontkracht door het eenvoudige feit dat op bijvoorbeeld RTHA niet eens de faciliteiten zijn om structurele vrachtvluchten en -ladingen te faciliteren. En laten we kijken hoeveel bedrijven vestigen zich nu in de regio omdat je vanaf dit vliegveld goedkoop naar de Costa’s kunt vliegen, Ibiza of een camping in Turkije?

Geen argumenten

Tot slot, wie zich in de materie verdiept zal niet anders dan de conclusie moeten trekken dat er geen aantoonbare zakelijke argumenten zijn om de luchthaven te laten voortbestaan. Voorstanders blijken gewoon niet te willen veranderen. Klimaatverandering, de enorme uitstoot van herrie en ‘Zeer Schadelijke Stoffen’(ZSS) wordt met rekentrucs onzichtbaar gemaakt en genegeerd. De effecten ervan blijven echter onveranderd doorgaan.
Zowel België als Nederland moeten zich realiseren dat het op een veel te klein woongebied veel te veel vliegvelden zijn samengebracht. Hier moet in gesnoeid worden. Het aantal ‘pretvluchten’ moet sterk verminderen. Hier heeft iedereen baat bij. Zelfs de luchtvaartindustrie, die door de marktwerking hogere prijzen kan vragen voor de resterende vluchten.
Bron: SamPol.be, 31 juli 2023.

Het Belgische magazine SamPol (Samenleving en Politiek) werpt een kritische en doordachte blik op de politieke actualiteit. Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.

"Tegenover elke euro omzet die het vliegveld genereert, staat 3 euro belasting(subsidie)."

MKBA Antwerpen'Deurne'