Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Provincie Utrecht begrijpt waar de prioriteiten liggen.

Utrecht pakt door, waar Zuid-Holland twijfeld

Waar Rotterdam nog gedeeltelijk kampt met het beeld dat een vliegveld bij een stad hoort, ziet Provincie Utrecht dit anders. De Provincie kocht vliegveld Soeterberg op en gaat het nu inrichten als een woonpark zoals het concept Rotterdam Central Park bedoelt. Dit artikel toont aan dat het transformeren van een vliegveld naar een park met 1700 woningen als interessant genoeg is voor de Provincie. Op het terrein van Rotterdam The Hague Airport zouden volgens politieke partijen geen 1700 maar 10.000 woningen kunnen komen. Dat zegt voldoende over de haalbaarheid van het concept Rotterdam Central Park.

Wat is te verwachten op het voormalige vliegveld Soesterberg?
Wonen in en met de natuur. Dat is het plan voor de nieuwe Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. De nieuwe woonwijk van ongeveer 20 hectare komt aan de zuidkant van de voormalige vliegbasis te liggen en grenst aan Soesterberg-Noord.

Gedeputeerde Rob van Muilekom is in het Hart van de Heuvelrug, op en rond de voormalige vliegbasis Soesterberg. Met de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug komt er op de Utrechtse Heuvelrug meer ruimte voor natuur, wonen, werken, zorg en recreatie.

Nieuwe woonwijk

De woonwijk wordt een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling. De woonkavels lopen naadloos over in het park, waardoor de bewoners het gevoel krijgen dat zij midden in het natuurgebied op de voormalige vliegbasis wonen. In de plannen wordt rekening gehouden met de planten en dieren die in het gebied leven. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van vogelnesten en het aanbrengen van diervriendelijke voorzieningen aan de woningen voor de gierzwaluw, huismus en vleermuis.

Gebouwen en kunstwerken van vliegbasis blijven staan

Verschillende gebouwen en kunstwerken van de voormalige vliegbasis blijven bewaard voor de toekomst. Zo geven de verkeerstoren, de taxibaan (rollerbaan) en de groepsschuilplaats de nieuwe woonwijk een uniek karakter. De verkeerstoren komt op een centrale plek in de wijk en is vanuit meerdere hoeken in de wijk goed te zien.

Na de sluiting van het militaire vliegveld Vliegbasis Soesterberg kocht de provincie Utrecht het gebied in 2009. De provincie heeft met het Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg een plan gemaakt om van het gebied een groot natuurpark te maken, waar kan worden gewandeld en gefietst. Ook komt er een woonwijk in Park Vliegbasis Soesterberg.

Park Vliegbasis Soesterberg

Kosten natuurontwikkeling terugverdienen
De nieuwe woonwijk komt aan de zuidkant van de voormalige vliegbasis te liggen en grenst aan Soesterberg-Noord. De woningbouw is nodig om de kosten die zijn gemaakt voor de natuurontwikkeling terug te verdienen.
In dit park zijn verschillende overblijfselen uit het militaire verleden te bezichtigen: munitiedepots, shelters, bunkers en een verkeerstoren. En natuurlijk de landingsbaan. Die wordt nu niet meer gebruikt door vliegtuigen, maar door fietsers.

Ecologische hoofdstructuur

Park Vliegbasis Soesterberg is het centrale middelpunt van de natuur op de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied maakt deel uit van twee belangrijke natuurlijke routes voor dieren. Door de aanleg van vijf ecoducten is het gebied weer verbonden met de omringende natuur. Dieren kunnen nu makkelijker van de ene naar de andere kant van het natuurgebied. Het Utrechts Landschap beheert het gebied vanaf 2011.

Recreatie

De militaire objecten en uitzichtpunten maken een wandeling of fietstocht over de voormalige basis tot een unieke belevenis. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de fiets- en wandel routes, zodat natuurliefhebbers straks een ‘rondje Park Vliegbasis Soesterberg kunnen lopen of fietsen.

Ruimte voor mens en natuur

De Utrechtse Heuvelrug is Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied. Het gebied werd steeds verder opgedeeld in kleine stukjes natuur door bebouwing en wegen. Daarom zijn in de afgelopen jaren vijf ecoducten gebouwd en nieuwe natuur aangelegd. Ook is de voormalige vliegbasis omgebouwd tot een aantrekkelijk natuurgebied, dat iedereen kan bezoek voor een fiets- of wandeltocht. Zo is een aaneengesloten natuurgebied ontstaan van ruim 1.000 voetbalvelden!

Nieuwe woningen nodig

Door bebouwde gebieden en natuur te herschikken is ruimte gemaakt voor onder andere woningbouwlocaties. Zo draagt het programma Hart van de Heuvelrug bij aan de grote vraag naar nieuwe woningen in de regio. Binnen het programma worden circa 1700 woningen gebouwd in de gemeenten Zeist en Soest. Daarnaast wordt met de verkoop van de bouwkavels het geld terugverdiend dat inmiddels is uitgegeven aan nieuwe natuur en recreatiegebieden.

Gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug

De woningbouwprojecten maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug. Dit is het gebied rond Park Vliegbasis Soesterberg tussen de gemeenten Zeist en Soest. Doel van dit ontwikkelingsprogramma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug uit te breiden en te verbeteren.

Artist impression Uitkijktoren op voormalig vliegveld Soesterberg

Artist impression Uitkijktoren op voormalig vliegveld Soesterberg

Overzicht woongebieden en (voormalig) vliegveld.

Planning

Inmiddels is gestart met alle voorbereidende onderzoeken voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden. In de winter van 2020 is de eerste fase uitgevoerd van de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in het westelijk bosgebied en langs de Batenburgweg.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van het Ministerie van Defensie.
De planning ziet er als volgt uit:

  • 2023-2026 start bouw, realisatie woningen.
  • 2020-2023 bouwrijp maken, opstellen bouwplannen.
  • 2017-2021 doorlopen vergunningprocedures.
  • 2017, juni-juli vastgesteld stedenbouwkundig plan.
  • 2013 bestemmingsplan Park Vliegbasis Soesterberg en woonwijk onherroepelijk

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek je de projectpagina Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Hier vind je ook het stedenbouwkundige plan, waarin de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied centraal staan.
Kijk voor meer informatie over het park, de routes en excursies op de website van het Utrechts Landschap.

FAQ's

FAQ’s
veelgestelde vragen en antwoorden
Status:
* stedenbouwkundig-plan vastgesteld
Downloads:
Stedenbouwkundig plan (PDF, 49.5 MB)
Bestemmingsplan Soest (PDF, 2.67 MB)
Bestemmingsplan Zeist (PDF, 2.87 MB)
Informatiebrief 2020 (PDF, 0.3 MB)

Programma:
Koopwoningen waarbij het aantal passend is binnen het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg
Projectpartners:
Provincie Utrecht (grondeigenaar), gemeente Zeist (bevoegd gezag), gemeente Soest (bevoegd gezag) en Utrechts Landschap

"Door bebouwde gebieden en natuur te herschikken is ruimte gemaakt voor onder andere woningbouwlocaties."

Gedeputeerde Rob van Muilekom

Een project van Provincie Zuid-Holland.