Vliegveld Essen-Mülheim: van Airport naar Birdport

Innovatieve pionieer voor toekomstig bedrijventerrein.

Integratie van natuur

In samenwerking met De Zwarte Hond Köln heeft Felixx een landschapsstrategie ontwikkeld voor de openbare ruimte van het voormalige vliegveld Essen-Mülheim. Het ontwerp is een antwoord op de groeiende vraag naar meer integratie van natuur in onze steden. Door ruimtelijke kwaliteit van de werkomgeving te combineren met natuur, ecologie en klimaatadaptatie is Birdport een innovatief bedrijvenpark voor de toekomst, waarin hightech en natuur samenkomen in een hoogwaardige openbare ruimte.

Gelegen tussen natuurgebieden Rumbachtal, Forstbachtal en Rossenbecktal vormt Birdport een nieuwe schakel in bestaande landschapsstructuren. Het ontwerp legt de nadruk op Nature-based Solutions en creëert een veerkrachtige omgeving waar commercieel gebruik en natuur hand in hand gaan.

Natuur inbegrepen

De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de vergroeningsstrategie van het gebied en wordt gekenmerkt door verschillende habitats en bijbehorende vegetatietypen: vochtige gebieden voor extra buffercapaciteit, hogere gebieden op daken, dichte boomgebieden, bloeiende soorten en bloemenweiden.

Maatregelen om regenwater op te vangen, te vertragen en te hergebruiken zijn essentiële elementen van het landschapsconcept, aangezien infiltratie van water door de vervuilde bodem onmogelijk wordt gemaakt. Elk gebouw biedt optimale voorwaarden voor ecologische diversiteit, zoals intensieve en extensieve groendaken. Deze creëren extra leefruimte voor vogels, vleermuizen en insecten en dienen tegelijkertijd als waterbuffer.

Genius Loci

Het karakter van het gebied, of de Genius Loci, wordt verder ontwikkeld door behoud van karakteristieke infrastructuur zoals de landingsbaan, de sterke zichtassen en de objectachtige gebouwen. De voormalige landingsbaan wordt opnieuw gebruikt in het ontwerp, als Discovery Loop. Een wandelroute over de oude landingsbaan, alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De randen van de afgedankte landingsbaan worden beplant met inheemse grassoorten die de vervuilde grond zuiveren met behulp van fytoremediatie. Een natuurgerichte oplossing die gebruik maakt van in de plant aanwezige micro-organismen die de sedimenten in de vervuilde bodem verzamelen, omzetten en afbreken.

Experimenteel speelveld

Het bedrijvenpark richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen, startende kennis- en technologiegerichte bedrijven en innovatieve samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met universiteiten. Birdport bestaat uit drie ruimtelijke gebieden met elk een eigen focus, waardoor het een breed scala aan bedrijven kan aanspreken. De 'flexibele ruggengraat' is een ruim opgezet park dat bestaande biotopen verbindt met de nieuwe wijk, een 'high-dense campus' die zich kenmerkt door een hoge dichtheid en die de behoeften van toekomstige bedrijven faciliteert. Iconische gebouwen met uitzicht', ten slotte, vormen een experimenteel speelveld. Een raster van regelmatig geplaatste bomen en blokken, onderbroken door organisch ontworpen paden en openbare plaatsen, vormt een onverwacht patroon van verschillende schalen. Door deze mix van verschillende gebouwtypologieën en flexibel gebruik van de openbare ruimte ontstaat ook buiten de traditionele werktijden een levendige buurt.

De drie deelgebieden worden verbonden door vier verkeersaders: twee lussen en twee ruime boulevards. Een van deze lussen vormt de hoofdontsluiting voor autoverkeer, waarop diverse mobiliteitsknooppunten zijn aangesloten, zoals parkeervoorzieningen en deelauto's en -fietsen. De twee ruime boulevards zijn net als de Discovery Loop alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers en vormen een veilige en aantrekkelijke verbinding met de wijk.

Door de unieke ligging, vormgeving en positionering van Birdport onderscheidt dit bedrijvenpark op het voormalige vliegveld zich van vele andere ontwikkelingen in het Ruhrgebied.
Gepubliceerd: 31 januari 2023

Essen Birdport - Birdview. (Illustratie: Felixx.nl)

Essen Birdport - concept. (Illustratie: Felixx.nl)

Essen stromen. (Illustratie: Felixx.nl)

"Elk gebouw biedt optimale voorwaarden voor ecologische diversiteit, zoals intensieve en extensieve groendaken. Deze creëren extra leefruimte voor vogels, vleermuizen en insecten en dienen tegelijkertijd als waterbuffer."

Felixx