Initiatiefvoorstel 'Rotterdam Central Park' in Gemeenteraad

Fantastisch! Het aangepaste concept van Rotterdam Central Park formeel ingediend in de Rotterdamse Gemeenteraad.

Historisch moment

Deze presentatie is een historisch moment. In de recente geschiedenis was het normaal om alleen te discussiëren over de mate van extra groei en dus ‘acceptabele’ overlast die de luchthaven in de toekomst extra zou mogen maken. Het idee dat de luchthaven mag groeien in het aantal vluchten is definitief van de baan omdat hiervoor geen draagvlak is in bij bewoners en gemeentes in de wijde omtrek. Het alternatieve plan dat hier door 6 partijen wordt gepresenteerd is ambitieus en laat zien dat het vliegveld geen substantiële toegevoegde waarde heeft voor de regionale economie.

De video

De politieke partijen GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, ChristenUnie/SGP hebben dit initiatiefvoorstel ingediend. Hieronder een videopresentatie uit de vergadering waarin door GroenLinks (mw. Astrid Kockelkoren, GL) het plan wordt toegelicht. Vervolgens komen de mede mede-initiatiefnemers aan het woord. De vereniging BTV-Rotterdam is vereerd dat hun plan “Rotterdam Central Park” door deze partijen is gebruikt als uitgangspunt voor hun eigen variant: een groene woonwijk op de plaats van een vervuilend en overlast gevend vliegveld. Onderaan deze pagina is een downloadlink naar het voorstel.

Het debat

Het hierop volgend debat was een opmerkelijke. Vooraf aan het debat had de VVD-wethouder schriftelijk te kennen gegeven géén MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) te laten maken. Aansluitend stelt een VVD raadslid én een Leefbaar Rotterdam raadslid steeds vragen aan de initiatiefnemers over de kosten en baten van het plan. Het mag duidelijk zijn dat die vragen pas beantwoord konden worden, stelden de initiatiefnemers herhaaldelijk, wanneer er een MKBA wordt opgesteld, zoals dat ook bij andere luchthavens gebeurt. De wethouder volharde dat deze niet kwam, omdat het politiek kon worden gestuurd. Hij zegde toe dat alle vragen die gesteld zouden worden, door hem worden beantwoord. Het initiatiefvoorstel werd uiteindelijk niet aangenomen omdat het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad het coalitieakkoord uitvoert. Daarin is opgenomen dat de luchthaven open blijft. Een lobby voor sluiting zou daar avenrechts op staan en wordt daarom niet gevoerd.
In de media werd vervolgens gemeld dat het plan voor een woonwijk definitief niet zou doorgaan. Dit is echter geen correcte conclusie. Een gemeente heeft hier geen beslissingsbevoegdheid over. Dit doet de minister.

De volledige raadsvergadering is hier terug te zien op video.

BronGemeenteraad.rotterdam.nl, 8 maart 2023

Videofragment waarin het concept Rotterdam Central Park wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Astrid Kockelkoren, GroenLinks Rotterdam (video-still)

De omslag van de presentatie, behorende bij het voorstel

"Bouw een groene woonwijk op de plaats van een vervuilend en overlast gevend vliegveld."

GL, PvdA, SP, PvdD, ChristenUnie/SGP