ChristenUnie: Verbouw RTHA tot een groene stadswijk

Vijf partijen, waaronder de ChristenUnie-SGP, presenteren hun plan om het vliegveld RTHA om te bouwen naar een groene stadswijk

In de stadswijk zouden zo’n 10.000 woningen moeten komen en een twee keer zo groot park als Het Park bij de Euromast.

Christel Monrooij, burgerraadslid van de ChristenUnie-SGP: ‘De herrie leidt tot veel overlast voor bewoners van Rotterdam, zeker in Schiebroek en Overschie. Ook stoot het vliegveld veel slechte stoffen, zoals fijnstof, uit. Daarmee wordt de bouw van woningen belemmerd en vangt het klimaat klappen. Voor een duurzame toekomst van Rotterdam is het beter om het vliegveld om te bouwen naar een stadswijk’.

Het plan bevat 8 concrete voorstellen om de nieuwe stadswijk te realiseren. Zo roepen de partijen het college op om een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren, met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën over de nieuwe wijk en in te zetten op krimp van Rotterdam The Hague Airport als tussenstap naar sluiting.

Overlast en vervuiling

‘Het vliegveld zorgt voor veel geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast is het een gigantische uitstoter van (ultra)fijnstof, CO2 en stikstof,’ vult Postma aan. ‘Dat is in tijden van een klimaat- en een wooncrisis niet meer te verantwoorden. Ook is de economische waarde van al die goedkope vakantievluchten nihil. Met ons plan zorgen we voor een duurzame en gezonde toekomst voor Zestienhoven.’

Acht voorstellen

Het plan bevat 8 concrete voorstellen om de nieuwe stadswijk te realiseren. Zo roepen de partijen het stadsbestuur op om een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren, met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën over de nieuwe wijk en in te zetten op krimp van Rotterdam The Hague Airport als tussenstap naar sluiting.

Grote diversiteit

Meerdere woordvoerders van verschillende organisaties spraken zich uit voor sluiting van de luchthaven of minimaal het sterk reduceren van het aantal vluchten. De politieke of maatschappelijke achtergrond van de ondertekenaars en sympathisanten van het manifest loopt zeer uiteen. Het is daarom zo opmerkelijk dat voor allen geldt:
* De vakantievluchten zijn in de ogen van de meerderheid van de Gemeenteraad taboe geworden.
* Geen enkele partij tolereert groeiplannen van de luchthaven.
* Minimaal moet de luchthaven krimpen, de voorkeur tot sluiting groeit.
* Een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) zou moeten worden gemaakt om de effecten van de sluiting door te rekenen.

Tjalling Vonk, Gemeenteraadslid ChristenUnie-SGP-Rotterdam. Hij betuigt zijn spijt in eerdere instemming voor het greenwashing project "Rotterdam the Hague Innovation Airport" en wil nu over gaan tot sluiting van de luchthaven." (18 december 2021)

Artistimpression Groen Links inrichting luchthaventerrein Rotterdam The Hague Airport - (c) Matthijs de Boer stedenbouw mdbs Zie ook: website ChristenUnie-Rotterdam, 16 december 2021

Tekst uit verkiezingsprogramma (fragment)

We werken aan een economie met toekomst
De gemeente moet koploper zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Net als de industrie en andere veel verbruikers. We maken voor bedrijven de drempel laag om een plek te bieden aan werkzoekers die nu lastig binnenkomen. We kiezen voor minder auto’s in de stad en maken ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer (OV).

We vergroenen Rotterdam
De vergroening van de stad vraagt iets van ons allemaal. Rotterdam doet – op initiatief van de ChristenUnie - mee met de Gemeenten 4 Global Goals, de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij hebben we oog voor mensen met een kleine beurs. Onder andere door ons hart te maken voor betere isolatie van huurwoningen. Dat is goed voor het klimaat én de energierekening.

We bouwen aan een wereldstad voor iedereen
De gemeente moet niet aarzelen om in te grijpen op de woningmarkt. Betaalbaar wonen is belangrijker dan een maximale winst voor de gemeente bij grondverkoop. Jonge woningzoekers hoeven niet te concurreren met het grote geld van beleggers. Wij zijn tegen het opdelen van een woning in meerdere kamers en voor het bouwen van studentencomplexen. Dit doen we bijvoorbeeld door leegstaande kantoren te verbouwen. We stoppen de sloop van goede woningen. Niemand hoort op straat te slapen.

Bron: Rotterdam.christenunie.nl/doelen

“Spijt dat wij instemden in het greenwashing project "Rotterdam the Hague Innovation Airport”

Tjalling Vonk, Gemeenteraadslid ChristenUnie-SGP-Rotterdam