GroenLinks: van Grijs vliegveld naar Groene Stadswijk

GroenLinks wil een groene stadswijk bouwen op de ruim 220 hectare grond die het vliegveld nu inneemt.

Raadsleden Jeroen Postma en Astrid Kockelkoren hebben de afgelopen maanden samen met bewoners en maatschappelijke organisaties én GroenLinks-leden gewerkt aan een voorstel voor een wijk van 10.000 woningen, groen en innovatieve bedrijven. Op donderdag 16 december 2021 presenteerden zij dit plan in de Rotterdamse gemeenteraad.

Stel je een nieuwe wijk voor die zo groot is als Katendrecht en de Kop van Zuid samen, gecombineerd met een park dat twee keer zo groot is als Het Park bij de Euromast. Dat is het voorstel dat GroenLinks doet op de plek van het huidige vliegveld. Astrid Kockelkoren: ‘Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en groene plekken in onze stad. Wij willen van het luchthaventerrein een eigentijdse stadswijk maken met mooie, betaalbare woningen middenin het groen.’

Overlast en vervuiling

‘Het vliegveld zorgt voor veel geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast is het een gigantische uitstoter van (ultra)fijnstof, CO2 en stikstof,’ vult Postma aan. ‘Dat is in tijden van een klimaat- en een wooncrisis niet meer te verantwoorden. Ook is de economische waarde van al die goedkope vakantievluchten nihil. Met ons plan zorgen we voor een duurzame en gezonde toekomst voor Zestienhoven.’

Acht voorstellen

Het plan bevat 8 concrete voorstellen om de nieuwe stadswijk te realiseren. Zo roepen de partijen het stadsbestuur op om een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren, met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën over de nieuwe wijk en in te zetten op krimp van Rotterdam The Hague Airport als tussenstap naar sluiting.

Brainstormsessies

Astrid en Jeroen bedanken alle GroenLinks-leden, geïnteresseerden, bewoners, experts en organisaties die hebben meegedaan met een van onze brainstormsessies of die op een andere manier waardevolle input hebben geleverd. Met jullie hulp is ons plan vele malen beter geworden!

Bron: website GroenLinks-Rotterdam, 16 december 2021

Jeroen Postma (GroenLinks) was de eerste spreker op de manifestatie "Sluit Rotterdam The Hague Airport". (18 december 2021)

Artistimpression Groen Links inrichting luchthaventerrein Rotterdam The Hague Airport - (c) Matthijs de Boer stedenbouw mdbs

Tekst uit verkiezingsprogramma (fragment)

GroenLinks vindt dat Rotterdam duurzaam, gezond en schoon moet zijn. De stad is er voor de mensen. Alle Rotterdammers hebben recht op een gezonde omgeving. De structuur van de stad is verouderd, gericht op de auto in plaats van de mens. Veel gebouwen zijn ongezond en onzuinig. Er is veel te doen.

Schoon inkopen
Bij de vergunningverlening, concessieverlening en inkoop wordt de voorkeur gegeven aan vervoersdiensten en bedrijven die maatregelen nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de stad.

Aanpak van milieudelicten
Risicobedrijven worden strenger gecontroleerd. Bedrijven die vaak een milieu- of veiligheidsovertreding begaan moeten worden gesloten. Er komt strenger toezicht op emissies door bedrijven, lozingen van giftige gassen en stankoverlast. Rotterdam krijgt weer een milieuteam dat illegale lozingen, het dumpen van chemisch afval en andere milieudelicten opspoort.

Bestrijding van luchtvervuiling
De gemeente ontwikkelt ambitieus beleid om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen. De gemeente zet zich actief in om burgermeetnetwerken te ondersteunen.

Milieuzone uitbreiden
De milieuzone wordt verder uitgebreid naar Zuid en buiten de ring. We weren alle dieselauto’s en niet-elektrische brommers en scooters.

Schone schepen en generatoren
Walstroom wordt verplicht voor alle schepen. Generatoren op fossiele brandstoffen worden verboden. De schoonste categorie schepen krijgt korting op het havengeld.

Minder vliegverkeer
Voor uitbreiding van RTHA is geen plaats. De geluidsoverlast en het aantal nachtvluchten wordt teruggedrongen.

Minder houtstook
De gemeente geeft voorlichting over de gevolgen van houtstook. Via het bouwbesluit worden open haarden en houtkachels in nieuwbouwwoningen voorkomen. Barbecueën op gas of elektriciteit wordt gestimuleerd.

Elektrische auto’s
We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s en het gebruik van (elektrische) autodeelinitiatieven.

“Voor uitbreiding van RTHA is geen plaats. De geluidsoverlast en het aantal nachtvluchten wordt teruggedrongen.”

Verkiezingsprogramma GroenLinks