PvdA: Sluit Luchthaven en verminder eerst vluchten

PvdA adopteert concept "Rotterdam Central Park".

In de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2022 zet nu ook de PvdA-Rotterdam zich in voor afbouw en vervolgens sluiting van de luchthaven. Het concept van deze website "Rotterdam Central Park" wordt overgenomen.

Politiek draagvlak voor de aanwezigheid van de luchthaven brokkelt aan alle kanten af. Gemeente Rotterdam is in minderheid medeaandeelhouder van de luchthaven. Daarnaast verstrekt de Gemeente de grond in (zeer goedkope) erfpacht aan de Schipholgroep. Dit is de situatie geweest sinds de laatste decennia van de vorige eeuw.

Groei of Groen?

Het verschil is slechts 1 letter, maar de maatschappelijke verschuiving is immens. Tot voorheen had Gemeente Rotterdam uitsluitend oog voor groei. Van zowel de stad als van de luchthaven. Thans is het getransformeerd naar “Groen”. Een ontwikkeling die overigens niet inhoudt dat er geen ruimte meer bestaat voor groei van de stad. Wanneer het plan goed wordt aangepakt, levert sluiting van de luchthaven bijzonder veel financiële meerwaarde op.
Het concept verkiezingsprogramma schrijft letterlijk “In een stad met groene ambities is het niet uit te leggen dat een vliegveld slechts 600 meter van de bebouwde kom verwijderd is.” Hiermee wordt de urgentie van de sluiting tot uitdrukking gebracht.
Verderop staat: “De gemeente Rotterdam gebruikt haar macht als aandeelhouder van het vliegveld om bij de mede-aandeelhouders (de Rijksoverheid, gemeente Amsterdam en de Schiphol Group) er op aan te dringen dat Rotterdam The Hague Airport wordt gesloten. Het gebied dat vrijkomt wordt gebruikt voor de realisatie van woningen en natuurgebied.

Bestemmingsplan

Het programma voorziet expliciet in een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van de luchthaven: “De ruimte die vrijkomt moet ten goede komen van de volkshuisvesting en de vergroening van de stad.” Het spreekt dat deze eerste stap nu reeds gezet kan worden.

Manifestatie

Op 18 december 2021 werd een manifestatie gehouden die werd gesteund door meerdere politieke partijen. Hier de toespraak Dennis Tak (PvdA-Rotterdam). Deze partij is medeondertekenaar van het plan van Groen Links om Rotterdam The Hague Airport te sluiten.

Tekst uit verkiezingsprogramma (fragment)

4.8 Rotterdam The Hague Airport wordt gesloten

Wat ooit begonnen is als een klein vliegveld voor zakelijke vluchten, is uitgegroeid tot een luchthaven met vele vakantiebestemmingen. Het aantal jaarlijkse passagiers is in twintig jaar verdrievoudigd, de vliegtuigen die vanaf vliegveld Zestienhoven vertrekken worden steeds groter en het aantal klachten is al jaren teveel.
In een stad met groene ambities is het niet uit te leggen dat een vliegveld slechts 600 meter van de bebouwde kom verwijderd is. Daarnaast ben je vanaf Rotterdam Centraal bijna net zo snel op Schiphol als op Rotterdam Airport. Wat de PvdA Rotterdam betreft wordt Rotterdam The Hague Airport daarom op termijn gesloten. De ruimte die die het vliegveld op dit moment inneemt kan gebruikt worden om de stad te vergroenen en de problemen op de woningmarkt op te lossen.

Deze dingen gaan we aanpakken:

  • De gemeente Rotterdam gebruikt haar macht als aandeelhouder van het vliegveld om bij de mede-aandeelhouders (de Rijksoverheid, gemeente Amsterdam en de Schiphol Group) er op aan te dringen dat Rotterdam The Hague Airport wordt gesloten. Het gebied dat vrijkomt wordt gebruikt voor de realisatie van woningen en natuurgebied.
  • Zolang het vliegveld open is moet het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport krimpen. Hoewel de gemeente Rotterdam zelf niet bij machte is om dit te bepalen, zal de PvdA bij het rijk aandringen op krimp bij het nieuwe luchthavenbesluit en oproep van bewoners in het participatietraject ondersteunen.
  • Zolang het vliegveld open is moet er bij klachten over Rotterdam The Hague Airport gehandhaafd worden.
  • Er wordt een plan ontwikkeld om de ruimte die Rotterdam Airport momenteel inneemt te herontwikkelen. De ruimte die vrijkomt moet ten goede komen van de volkshuisvesting en de vergroening van de stad.

Bron: Concept verkiezingsprogramma 2022-2026, PvdA. Kansen voor Rotterdam: Wonen, werken en opgroeien in een diverse en duurzame stad,  (zie pagina 40) 7 november 2021

De toespraak Dennis Tak (PvdA-Rotterdam). Deze partij is medeondertekenaar van het plan van Groen Links om Rotterdam The Hague Airport (Beeld: BTV Rotterdam)

Zo zou het luchthaventerrein er uit kunnen zien (Beeld: BTV Rotterdam)

Pagina 40 van het Verkiezingsprogramma PVDA

“In een stad met groene ambities is het niet uit te leggen dat een vliegveld slechts 600 meter van de bebouwde kom verwijderd is.”

Dennis Tak - PvdA