Gemeente verdient meer aan woningen dan aan vliegveld

Jaarlijks mist gemeente Rotterdam tientallen miljoenen euro aan erfpacht door aanwezigheid van vliegveld.

Grond nagenoeg kado gegeven aan luchthaven

Luchtvaart economen becijferden dat Gemeente Rotterdam jaarlijks miljoenen euro aan inkomsten mist door gederfde erfpacht.
De Schiphol Group heeft in 2006 de erfpacht van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) afgekocht voor 13,9 miljoen euro. Wat zou bij sluiting de opbrengst kunnen zijn van een alternatieve bestemming van het terrein? Een eerste schatting ligt tussen de 52 en 130 miljoen euro aan WOZ-opbrengsten. Dat is een mooie opsteker voor de stad.

Daarnaast zou met het verdwijnen van de vliegactiviteiten omringend terrein plots enorm in waarde stijgen omdat het nu niet optimaal benut kan worden.

Het plan voor de transitie naar een park krijgt intussen steeds meer draagvlak. Longartsen van het Sint Franciscus ziekenhuis maken zich sterk voor een verbetering van de luchtkwaliteit en economen van het Netherlands Economic Observatory (NEO) zien ook meerwaarde in het plan. 

De Provincie Zuid Holland nam op initiatief van GroenLinks een motie aan (pdf) om te kijken naar een andere invulling van het terrein waar nu nog de luchthaven ligt. Ook de partijen D66, SGP, ChristenUnie, PvdA, SP en 50Plus steunden de motie.

Het plan wordt omarmd door Urgenda, ASN-bank wil de bomen leveren en bouwers tonen interesse. Nu nog een landschapsarchitect, bouwbedrijf en enthousiaste gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, en het plan kan van start.

Follow the money

Volgens journalistiek platform Follow the Money (paywall-artikel) pacht de Schiphol Group nu de 220 hectare grond van de Gemeente Rotterdam voor slechts 12 cent per vierkante meter per jaar. In het jaarverslag 2019 van de Schiphol Group was het exploitatieresultaat 7 miljoen voor RTHA, waarvan 6 miljoen inkomsten parkeerterreinen. De nieuwe, groene bestemming zou het veelvoudige opbrengen voor de gemeente en haar inwoners. Op het terrein kunnen namelijk 10.000 woningen worden gebouwd, plus een groot park. GroenLinks Rotterdam rekende dit uit en roept op mee te denken over groene woonplannen op het vliegveldterrein. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 presenteren zij dit woonplan in de gemeenteraad.

Ypenburg, Soesterberg, Valkenburg

Het zijn namen van voormalige vliegvelden in Nederland. Deze tonen aan dat ook in Nederland het prima haalbaar is om de schaarse grond optimaal te benutten. Lees hier over het meest recente project Vliegveld Valkenburg.

In Berlijn (D) wordt luchthaven Tegel getransformeerd. Een zeer rendabele omschakeleling voor economie, mens en milieu. Illustratie: voorstelling van het Tegel-project, dat bestaat uit een industrieterrein en de woonwijk Schumacher Quartier. /: Copyright Tegel-Project GMBH

Een voorstelling van het Tegel-project, dat bestaat uit een industrieterrein en de woonwijk Schumacher Quartier. / illustratie: Copyright Tegel-Project

Schiphol betaalt slechts 12 cent erfpacht per vierkante meter grond

Follow The Money