Rotterdam Central Park zorgt wél voor werkgelegenheid

Kostbare grond momenteel niet rendabel.

Waar de luchthaven haar best doet om arbeidsplaatsen weg te automatiseren, is de komst van Rotterdam Central Park een bron voor nieuwe en landurige werkgelegenheid.

Denk aan de volgende categorieën:

 • Planologen
 • Bodemsanering
 • Groenvoorziening en onderhoud
 • Exploitatie van horeca en recreatie
 • Infrastructuur (bouwrijp maken)
 • Architecten
 • Makelaardij
 • Bouwbedrijven
 • Nutsbedrijven

Op termijn tal van toeleveranciers, verhuizers, groenvoorziening, tuinaanleg, woninginrichting en het onderhoud van woningen.

Daarnaast zullen nieuwe dienstverleners komen:

 • Scholen
 • Winkels
 • Bevoorading
 • Huisartsen
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Brandweer
 • Politie
 • Gemeentelijke diensten
 • Openbaar vervoer

Deze werkzaamheden komen thans niet voor op het luchthaventerrein.

Arbeidsplaatsen verdwijnen door inzet van robots. (Bericht: AD - Foto: BTV Rotterdam)

'Duizenden arbeidsplaatsen' van RTHA

RTHA probeert haar bestaansrecht te verdedigen door onder andere te stellen dat zijn rechtstreeks voor duizenden arbeidsplaatsen zorgen. De getallen die in de media worden genoemd schommelen tussen de 2.000 en 3.000.
Wie echter het jaarverslag van de luchthaven leest, ziet dat er slechts 108 arbeidsplaatsen zijn. Hier wordt bewust gesproken over ‘arbeidsplaatsen’ en niet over FTE’s (Full Time Eenheden). De reden is dat ook alle parttimebanen worden opgevoerd door de luchthaven als arbeidsplaats.
Opmerkelijk is dat de luchthaven bij het genoemde aantal van 108 stuks ook de stageplekken heeft opgeteld. Zonder deze stagiaires zou het aantal arbeidsplaatsen onder de 100 stuks blijven steken. Wie de voorgaande jaarverslagen leest, ziet dat het aantal arbeidsplaatsen in de loop van de jaren steeds verder is gedaald.

Buren meetellen

Promotors van de luchthaven verkondigen graag dat er ‘duizenden arbeidsplaatsen’ op de luchthaven zijn. 
Los van het feit dat er nooit concrete getallen worden aangeleverd of onderbouwd, blijkt ook bij navraag dat de formulering is “Het luchthaventerrein biedt XXX arbeidsplaatsen”. Onder de noemer luchthaventerrein vallen alle overige gebouwen die vaak niets met luchtvaart van doen hebben. Kantoren van een uitzendbureau, een aannemer, maar ook een middelbare school. In het laatste geval worden alle (parttime) leerkrachten gerekend tot de duizenden arbeidsplaatsen.

Kortom, om zichzelf belangrijk te laten lijken, worden de arbeidsplaatsen van de buren meegeteld. Laat duidelijk zijn dat met het verdwijnen van de vliegactiviteiten op RTHA en met de komst van woningen, er natuurlijk veel mee behoefte is aan scholen en onderwijzers.

Alle verhalen ten spijt. Er zijn slechts 108 (parttime) banen op de luchthaven.

(bron: RTHA)