"Krimp luchtvaart is goed voor de Nederlandse economie"

Het verminderen van aantal vluchten in Nederland kan de economie juist ten goede komen.

Dit zeggen luchtvaartexperts Dr. Paul Peeters van de Universiteit Breda en Dr. Eric Pels van de VU Amsterdam, die onderzoek deden voor Natuur & Milieu.

Om het aantal vluchten op Schiphol te verminderen, stellen zij voor om de economisch minst belangrijke vluchten, die niet bijdragen aan de Nederlandse economie, te schrappen. Dit zijn vluchten met vooral transferpassagiers. De overheid heeft een vertekend beeld van het belang van het huidige luchtvaartnetwerk voor de welvaart van Nederland, wat leidt tot beleid gericht op het in stand houden van een groot volume aan vluchten in plaats van een waardegedreven luchtvaartindustrie. Natuur & Milieu heeft de overheid gevraagd een methode te kiezen die de waarde van elke vlucht en de bestemmingen die het land nodig heeft laat zien.

Peeters en Pels ontdekten ook dat de waarde van een vlucht afhangt van het feit of de passagiers toeristen zijn of zakenreizigers die in Nederland blijven. Transferpassagiers die niet in Nederland hoeven te zijn, leveren weinig tot geen winst op. Bovendien dragen het lawaai, de stikstofuitstoot, de vervuilende stoffen, de gezondheidsschade en de klimaatverandering die elke vlucht veroorzaakt bij aan de kosten voor de maatschappij. De onderzoekers berekenden dat ongeveer 30% van de beschikbare vluchten in Nederland niet bijdraagt aan de economie.

Verkeerde methode leidt tot verkeerd beleid

Het gebruik van de verkeerde methode om de waarde van elke vlucht te bepalen kan leiden tot slecht beleid. De huidige methode van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat houdt geen rekening met het type passagier of de milieu-impact van elke vlucht. Als gevolg daarvan stimuleert de overheid meestal het aantal vluchten en de groei ervan, in plaats van rekening te houden met de werkelijke behoefte aan vluchten in het land. Om nauwkeurige informatie te verstrekken en de juiste beslissingen te nemen, stellen de experts voor om een methode te gebruiken die gebaseerd is op de impact van de vlucht.

Photo by Ben Koorengevel on Unsplash

Nederland kan tot één op de drie vluchten schrappen zonder directe kosten voor de Nederlandse economie. Een vliegveld als Rotterdam The Hague Airport wordt daarmee nog meer overbodig.

Efficiënte en waardevolle luchtvaart

Om een efficiënte en waardevolle luchtvaart te bereiken, raden Peeters en Pels aan om de werkelijke uitgaven van elke reiziger te combineren met de milieukosten om een efficiënte groei of vermindering van de luchtvaart in Nederland te vinden. Deze methode omvat alle mogelijke vormen van transport, of dat nu door de lucht, over de weg, over het water of per spoor is.

Transparant

Natuur & Milieu dringt er bij de overheid op aan om de juiste methode te gebruiken die rekening houdt met de milieueffecten en financiële opbrengsten van elke vlucht. Een kleinere en aangepaste luchtvaartindustrie kan zowel de economie als het milieu ten goede komen. De onderzoekers toonden aan dat een methode gebaseerd op de impact van een vlucht mogelijk is en transparantie in de sector kan bevorderen.

"Ministerie van I&W houdt geen rekening met het type passagier of de milieu-impact van elke vlucht.

Luchtvaartexperts dr. Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences en dr. Eric Pels van de VU Amsterdam