Maak van Rotterdam The Hague Airport een groen Rotterdam Central Park

Wereldwijd sluiten regionale vliegvelden omdat ze failliet zijn of simpelweg op de verkeerde plek liggen, zoals ook Rotterdam Airport.

Skaten, roeien, picknicken

Stel je eens voor, mijmeren op een bankje met uitzicht op een roeivijver. Skaten over de oude landingsbaan. Picknicken in het groen met vrienden en familie. Of wonen langs de randen van het park. Dat kan door transformatie van het vliegveld, naar een plek waar mensen wonen, werken en recreëren.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gebrek aan groene ruimte en recreatiegebied. Hierdoor is er ook gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit. Daarom presenteerde de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV-RotterdamAirport) in februari 2019 het plan Rotterdam Central Park en werkt sindsdien aan de uitwerking hiervan.

Voor de winst

Het plan bevat een combinatie van park, woningbouw en hoogwaardige nutsbedrijven. Dit levert de gemeente Rotterdam economische, sociale én gezondheidswinst op. Tevens zorgt het plan voor CO2-reductie en biedt het ruimte voor biodiversiteit en wateropvang. Schone lucht, stilte, recreatiemogelijkheden en biodiversiteit zijn steeds belangrijkere factoren voor mensen om ergens te gaan wonen of werken.

Opsteker voor de stad

De Schiphol Group heeft in 2006 de erfpacht van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) afgekocht voor 13,9 miljoen euro. Wat zou bij sluiting de opbrengst kunnen zijn van een alternatieve bestemming van het terrein? Een eerste schatting ligt tussen de 52 en 130 miljoen euro aan WOZ-opbrengsten. Dat is een mooie opsteker voor de stad.

Het plan voor de transitie naar een park krijgt intussen steeds meer draagvlak. Longartsen van het Sint Franciscus ziekenhuis maken zich sterk voor een verbetering van de luchtkwaliteit en economen van het Netherlands Economic Observatory (NEO) zien ook meerwaarde in het plan.

De Provincie Zuid Holland nam op initiatief van GroenLinks een motie aan (pdf) om te kijken naar een andere invulling van het terrein waar nu nog de luchthaven ligt. Ook de partijen D66, SGP, ChristenUnie, PvdA, SP en 50Plus steunden de motie.

Het plan wordt omarmd door Urgenda, ASN-bank wil de bomen leveren en bouwers tonen interesse. Nu nog een landschapsarchitect, bouwbedrijf en enthousiaste gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, en het plan kan van start.

Richard Abbenhuis schreef deze opinie voor het magazine "Vers Beton" .
Gepubliceerd op 24 augustus 2021.

Spot On. het landschap als vestigingsvoorwaarde

Een transformatie van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport naar een woonwijk en park zorgt voor meer biodiversiteit en minder CO2.
"Groene meters maken" kan perfect op de 220 hectare waar nu een strook asfalt ligt, stelt Richard Abbenhuis.

Richard Abbenhuis werkt in de gezondheidszorg en zet zich in voor o.a. de verbetering van de leefomgeving en gezondheid van mensen die rond Rotterdam The Hague Airport wonen. Is mede-initiatiefnemer en trekker van het plan Rotterdam Central Park. In zijn werk is hij een verbinder en coach, eigenschappen die uitstekend van pas komen in mijn lobbywerk voor plan Rotterdam Central Park. Zijn passie voor klimaat, een gezonde leefomgeving en een nog mooier en florerend Rotterdam komen tot uiting in dit plan.

"Groene meters maken" kan perfect op de 220 hectare waar nu een strook asfalt ligt."

Richard Abbenhuis