Rotterdam wil meer groen

Gemeente Rotterdam, heeft enerzijds een luchthaven met veel asfalt, steen, herrie en vervuiling en anderzijds de wens om sterk te investeren in groen.

Verbanden

Hier is een duidelijk verband tussen de wensen van de Gemeente en het concept Rotterdam Central Park. Zowel de Gemeente Rotterdam zélf als derden puibliceren hun doelstellingen.  De aanwezigheid van een zwaar vervuilend en overlastbezorgend vliegveld past niet meer in de deze visies. 
Hier éen willekeurige greep van artikelen die wij niet overschreven. We plaatsen een link naar de rechtstreekse bron.

In een eerder stadium was deze weergave een beeldlogo van Rotterdam Central Park. Het toont de verstedelijking en de noodzaak voor groenvoorziening. (Illustratie: BTV Rotterdam)

Beleidskader en uitvoeringsagenda Biodiversiteit

In de laatste tientallen jaren is het aantal verschillende planten en dieren helaas overal ter wereld veel minder geworden. Ook in Rotterdam. Actie is nodig. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit en het Beleidskader Biodiversiteit geschreven. Hierin staan de acties die de komende jaren worden uitgevoerd om de biodiversiteit te verbeteren.

Geld voor groen en duurzaam

Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500
Je kunt subsidie van de gemeente krijgen als je maatregelen neemt in en om je huis waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van het dak of perceel.

Hoe de natuur de gezondheid van stadsbewoners een boost geeft

Nieuw onderzoek laat zien hoe toegang tot natuur in steden de menselijke gezondheid kan verbeteren door fysieke inspanning te stimuleren. De onderzoekers zijn van plan stadsplanners te voorzien van tools om gezondere, duurzamere steden over de hele wereld te creëren.

Groene stad Rotterdam

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.

Tentoonstelling ‘Rotterdam wordt groen!

De komende jaren komt er veel meer groen in de stad. In de tentoonstelling ‘Rotterdam wordt groen! ’ zie je hoe bekende plekken in de stad veranderen in parken, groene pleinen en straten waar je kunt bewegen of juist ontspannen.
Er zijn maquettes te zien van de Rotterdamse Stadsprojecten die in de toekomst gerealiseerd gaan worden.

Rotterdam presenteert het Klimaat Actieplan

Klimaatverandering raakt onze stad. Veel Rotterdammers ervaren gezondheidsklachten door luchtvervuiling. Steeds meer bewoners komen moeilijk rond vanwege onder andere stijgende energiekosten. En in sommige versteende wijken wordt het zomers 8 graden warmer dan in groene wijken. Het College van Burgemeester en Wethouders wil dan ook extra tempo maken met de klimaataanpak en presenteert het Klimaat Actieplan Rotterdam.