Sluiting Maastricht Aachen Airport niet langer taboe

Het kleine, verliesgevende vliegveld, dat veel overlast veroorzaakt voor omwonenden, zou op termijn kunnen plaatsmaken voor woningbouw of educatieve instellingen.

"Onderzoek andere bestemming"

De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, VVD) wil laten onderzoeken wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het MAA-terrein een andere bestemming krijgt. „Het college is bereid om deze vergaande variant door te laten rekenen en als alternatieve optie [...] in beeld te brengen bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse”, aldus Satijn op 8 september 2021 in een brief aan Provinciale Staten.

Opdracht van Provincie

Oud-staatssecretaris en CDA-politicus Pieter van Geel publiceerde in januari in opdracht van de provincie Limburg een onderzoek naar de toekomst van MAA. Het vliegveld, dat eigendom is van de provincie, zou zich kunnen toeleggen op vrachtverkeer, maar kan zich ook specialiseren in kleine recreatieve luchtvaart (general aviation), onderhoud van vliegtuigen, of opleidingen voor de luchtvaart.

Genoeg alternatieven

Wie vanuit Limburg wil vliegen heeft genoeg alternatieven (Eindhoven, Düsseldorf, Luik). MAA zou de regio ook minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Bovendien zou de aan het vliegveld gerelateerde werkgelegenheid te hoog zijn ingeschat. In mei 2022 moest het Limburgse bestuur uiteindelijk beslissen wat de provincie met het vliegveld wil. Rond die tijd staat ook een miljoenen euro’s kostende renovatie van de enige start- en landingsbaan op het programma.

Zuid-Holland nog niet zover

Waar de provincie Limburg nu de sluiting van de regionale luchthaven meeneemt in een nieuw onderzoek, weigert de provincie Zuid-Holland een dergelijk onderzoek uit te voeren naar de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In februari 2019 namen provinciale staten een motie aan om „de mogelijkheden voor alternatief ruimtegebruik van het terrein van RTHA te laten onderzoeken”. Maar in mei 2021 meldde het provinciebestuur dat „de minister [Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat, VVD] nader onderzoek naar alternatief ruimtegebruik van RTHA niet opportuun” vindt. Mede daardoor, schreef het provinciebestuur, „zien we de luchthaven RTHA op de huidige plek, en met de huidige geluidsruimte, als een gegeven”.

Ligging van luchthaven is, net als bij Rotterdam The Hague Airport zeer dicht nabij woningen (foto: Google Maps)

Maastricht Aachen Airport

Naschrift

De afgelopen jaren werd het bestaansrecht van het vliegveld bij Maastricht door velen juist in twijfel getrokken. Verschillende lokale partijen vinden dat Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn langste tijd heeft gehad. Het is namelijk duur om open te houden en de vliegtuigen veroorzaken veel overlast voor de nabijgelegen dorpen. Aan de beslissing van de provincie om toch door te gaan met het vliegveld, zitten wel een aantal voorwaarden. Limburg zal 8,75 miljoen euro investeren in een fonds om overlast te beperken. Dit voor de isolatie van woningen en het uitkopen van mensen die dicht bij het vliegveld wonen. Het Rijk, de omliggende gemeenten en het bedrijfsleven moeten ook mee gaan betalen aan het fonds.

Miljoenen
Het besluit door te gaan kost de provincie opnieuw veel geld en dat terwijl er al jaren miljoenen richting het verliesgevende vliegveld gaan. De afgelopen jaren was dat steeds zo’n 10 miljoen euro. Dat komt doordat er weinig gevlogen wordt vanaf Maastricht Airport. En alleen als er fors wordt uitgebreid kan de luchthaven weer geld gaan opleveren.

Dat gaat niet gebeuren, maar er komt vermoedelijk wel een nieuwe start- en landingsbaan. De provincie Limburg sluit een 30-jarige lening van 35 miljoen euro af met Maastricht Aachen Airport. Verder wordt er 11 miljoen euro uitgetrokken voor extra kosten, zoals de beveiliging en brandweer.

Ook meldt 1Limburg dat het vliegveld in Maastricht het overvolle Schiphol een beetje uit de brand kan helpen. Daar worden nu gesprekken over gevoerd. En de provincie Limburg heeft een minderheidsaandeel verkocht aan Schiphol ( € 40 miljoen). Hierdoor blijft de provincie verantwoordelijk voor de lasten en kan Schiphol profiteren van de voordelen. De bewoners krijgen extra overlast en vervuiling over zich heen. Toegezegde 'hinderbeperkingen' bleven uit. Directe van MAA was juist trots dat zij een contract binnenhaalden met vrachttvliegtuigen van het 35 oude type Boeing 747. 

Originele publicatie NRC, 9 september 2021

De aan het vliegveld gerelateerde werkgelegenheid zou te hoog zijn ingeschat.

Province Limburg