Provincie wil minder nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport

De provincie Zuid-Holland wil het aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport terugbrengen.

Dat staat in het coalitieakkoord dat het nieuwe bestuur van VVD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, PvdA en CDA vandaag heeft gepresenteerd.
Of het nieuwe bestuur een afname daadwerkelijk kan bewerkstelligen is overigens de vraag. De provincie heeft immers slechts een adviserende rol over de regionale luchthaven, al kan het wel druk uitoefenen op de rijksoverheid en is het medeverantwoordelijk voor milieubeleid in de provincie.

Bron: Algemeen Dagblad, 20-08-2019 Foto: BTV Rotterdam

Of het nieuwe bestuur een afname daadwerkelijk kan bewerkstelligen is overigens de vraag. De provincie heeft immers slechts een adviserende rol over de regionale luchthaven, al kan het wel druk uitoefenen op de rijksoverheid en is het medeverantwoordelijk voor milieubeleid in de provincie.

In 2009 is in een convenant tussen rijk, gemeenten, luchthaven en bewoners vastgelegd dat het aantal starts en landingen tussen 23.00 en 07.00 uur niet boven de 849 per jaar mag uitstijgen. Dat aantal wordt echter al jaren overschreden. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vastgesteld dat vorig jaar 1.300 nachtvluchten hebben plaatsgevonden.

Overschrijding

Reden voor de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) om naar de bestuursrechter te stappen, maar die bepaalde twee maanden geleden dat de luchthaven kan niet worden bestraft voor overschrijding van het aantal nachtvluchten. De afspraak over maximaal 849 nachtvluchten is namelijk niet in een wet vastgelegd, dus kan daar niet op worden gehandhaafd.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van de provincie staat verder dat het nieuwe bestuur niet wil dat de luchthaven verder groeit. Tegelijk wordt bij het Rijk aangedrongen op een extra helihaven voor politie- en traumahelikopters. Bij een gelijkblijvende geluidruimte, ofwel de hoeveelheid herrie die een luchthaven maximaal mag veroorzaken, boven de luchthaven kan dat de deur op een kier zetten voor verdere groei van de commerciële luchtvaart.

Geluidsruimte

,,Een open eindje”, stelt Alfred Blokhuizen, voorzitter van de BTV. ,,In dat coalitieakkoord had natuurlijk moet staan dat de geluidsruimte omlaag gaat als de heli’s naar een andere plek verhuizen. We zijn dan ook zeer waakzaam.” De BTV heeft bij de nieuwe gedeputeerde Willy de Zoete, die verantwoordelijk wordt voor het regionale luchthavenbeleid, al aangedrongen op een gesprek.