Rotterdam The Hague Airport - Zakelijk vliegveld?

Rotterdam The Hague Airport claimt zijn bestaansrecht met het argument dat de aanwezigheid van een luchthaven goed is voor de regionale economie, havens, toerisme en werkgelegenheid.

Geen woord

Helaas wordt dit argument niet onderbouwd, niet door de luchthaven, en niet door de Gemeente Rotterdam. Opmerkelijk is dat in de financieel jaaroverzichten van de Gemeente nooit enig woord wordt besteed aan de economische bijdrage van de luchthaven aan de stad, terwijl het document behoorlijk uitputtend is, tot en met opbrengsten van de parkeergarages en de (afgeschafte) hondenbelasting toe.

Doelstellingen luchthaven

"RTHA moet voldoen aan de hoge verwachtingen van de regio: het faciliteren van zakelijk vluchten, economische activiteiten opwekken, onder andere door werkgelegenheid te creëren en toerisme aan te trekken." is de formele opdracht voor de luchthaven. Hieronder gaan we er nader op in.

Grote teleurstelling

Belangrijk is te weten dat het voormalige vliegveld Zestienhoven failliet was, en er ver gevorderde plannen stonden in de jaren '70 van de vorige eeuw om op deze plaats huizen te bouwen. Schiphol wou het vliegveld behouden en beloofde het te ontwikkelen tot een kleinschalig zakelijk vliegveld, ter ondersteuning van de bedrijven in de regio en met name de havens te faciliteren. Op basis van deze belofte is een vergunning verleend voor een doorstart onder de naam Rotterdam Airport. Deze naam is later gewijzigd naar Rotterdam The Hague Airport. Welke naam het ook kreeg, de belofte is uitgelopen van kleinschalig zakelijk vliegveld liep uit op één grote teleurstelling.

De opeenvolgende directeuren van de hebben jarenlang het argument van zakelijk vliegveld verdedigd. Zo moesten er meer vluchten worden toegelaten om de zakelijke vlieger te kunnen faciliteren. Schril in contrast tot de primaire doelstelling waaronder de luchthaven haar vergunning kreeg, werden alle pijlen gericht op de vakantievluchten. Zakenreizen en zakentransport is een onbeduidende bijkomstigheid.

Plots nieuwe missie

Nu overduidelijk blijkt dat de luchthaven geen economisch belang van de regio vertegenwoordigt en dat de zakelijke bestemmingen niet haalbaar zijn, is er gekozen voor een andere visie. Primair is “de ultieme passagiersbeleving”. Lees: de vakantiereiziger het naar de zin maken.

Ook greenwashing wordt vol ingezet, want doelstelling 2 is “Optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsprestatie”

Om de schijn op te houden van zakelijk vliegveld is doelstelling 3 geworden: Verbinden met regio inrichten als proces.

En om zichzelf belangrijk te maken, wil dit lokale vliegveld zichzelf presenteren als internationale proeftuin voor duurzame innovaties in de luchtvaartsector. Hiermee pretendeert het zich te verheffen boven de (gestrand) initiatieven van megabedrijven als Boeing en Lockheed, die erkennen dat luchtvaart niet meer te verduurzamen is.

Niet nodig

Wie deze signalen goed leest, constateert dat de luchthaven geen economische reden is om blijven. Hun jarenlange argument van schepper van werkgelegenheid wordt niet meer genoemd, want de circa 105 arbeidsplaatsen die het vliegveld heeft, maakt duidelijk dat dit vliegveld niet nodig is. Het heeft geen economische buffers en kon de coronapandemie overleven dankzij absurde subsidies en leningen.

Jarenlang pretenteerde RTHA een zakelijk vliegveld te zijn (Afbeelding: screenprint website RTHA)

RTHA erkent geen zakelijk vliegveld te zijn en wil vage doelstellingen nastreven. (Afbeelding vernieuwde website RTHA)

Failliet vliegveld Zestienhoven mocht een doorstart maken omdat het een kleinschalig zakelijk vliegveld zou worden.