user_mobilelogo

Rotterdam roept noodtoestand uit voor klimaat

In navolging van steden als Parijs, Londen en New York heeft Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. 

Noodtoestand uit voor klimaat

In navolging van steden als Parijs, Londen en New York heeft Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Met het uitroepen van de noodtoestand onderstreept het stadsbestuur de urgentie van een daadkrachtige klimaataanpak en roept het ook het nieuwe kabinet op om haast te maken met de nodige investeringen om de gewenste klimaatdoelen te behalen.

De gevolgen van klimaatverandering komen volgens het stadsbestuur steeds dichterbij. ‘Rotterdam ligt middenin een rivierdelta en is dus extra kwetsbaar voor klimaatverandering’, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid). ‘Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze stad ook een deel is van het probleem, we zijn op dit moment nog verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom voelen we een morele verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het aanpakken van de klimaatcrisis’.

Rotterdams Klimaatakkoord

Rotterdam sloot drie jaar geleden samen met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord met daarin 55 klimaatdeals om de CO2-uitstoot in de komende tien jaar te halveren. De stad wil de industrie vergroenen met grootschalige elektrificatie en het gebruik van groene waterstof. Woningen worden aangesloten op een collectief warmtenet met industriële restwarmte.

Just Transition Fund

Om de energietransitie te versnellen heeft de stad een investeringsfonds van 130 miljoen euro in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en inwoners te helpen groene investeringen te doen. Daarnaast heeft de Europese Commissie via het Just Transition Fund 58,5 miljoen ter beschikking gesteld voor vergroening van de haven. ‘Alleen de nationale overheid blijft tot nu toe nog achter. Onze hoop is gevestigd op groene investeringen van het nieuwe kabinet.’

WeerWoord

Naast het verminderen van de CO2-uitstoot werkt Rotterdam ook aan het klimaatbestendig maken van de stad. Met het programma WeerWoord investeert de stad in het klimaatadaptief maken van wijken, met de vergroening van straten en tuinen en de aanleg van waterpleinen. Begin deze maand opende koning Willem-Alexander het drijvende kantoor van het VN Klimaatadaptatiecentrum in de Rotterdamse Rijnhaven, het internationale expertisecentrum dat landen, steden en bedrijven ondersteunt om ze voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Bron: Persberichten Rotterdam

Toekomstplannen Rotterdam The Hague Airport

Terwijl deze noodtoestand voor het klimaat wordt afgeroepen, loopt parallel een proces waarin de toekomst voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt besproken. Dit proces, geïnitieerd door de luchthaven zelf heeft uiteraard als doel om als luchthaven te kunnen groeien en meer vliegbewegingen mogelijk te maken. Het verzet zich op alle fronten om überhaupt te praten over krimp.

Om de aandacht af te leiden van dit thema, zet de luchthaven volop in greenwash-programma’s, niet de haalbaarheid is voor hen uitgangspunt, maar het rekken van tijd. Alle ‘vergroeningsplannen’ zijn (wanneer ze haalbaar zijn) pas over tientallen jaren te realiseren. Tot die tijd wil de luchtvaart doorgroeien als vanouds.

Rotterdam Central Park in plaats van Rotterdam The Hague Aiport

Als het aan de luchthaven ligt, gaat de groei van vakantievluchten gewoon door.

Imagoschade

Het behoeft weinig betoog dat deze ontwikkeling een desastreuze vorm versnelde vernietiging van het klimaat is. Het concept “Rotterdam Central Park” sluit naadloos aan op de ambities van Gemeente Rotterdam.
In de vorige eeuw gaf het een gemeente nog aanzien een eigen vliegveld te hebben. In de moderne maatschappij wordt gezien dat het (uitsluitend) bedienen van vakantievliegers en prijsstunters een negatief imago voor de stad geeft. Steden die vliegvelden sluiten worden wereldwijd geroemd. Zie voorbeeld Transformatie Luchthaven 'Tegel', Berlijn.

Rotterdam Central Park in plaats van Rotterdam The Hague Aiport

Een andere invulling van het terrein zorgt rust en schonere lucht én meer werkgelegenheid.

Naar artikeloverzicht 'vergroening'
Index