user_mobilelogo

Vliegveld Valkenburg transformeert naar groene woonwijk

Op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk verrijst de periode komende jaren een nieuwe woonwijk: "Valkenhorst".

Duurzaam & groen

Op deze groene locatie midden in de Randstad, gelegen tussen stad en strand, worden in totaal 5.600 woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen gebouwd. Er komen sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen.
De grond van de voormalige luchtmachtbasis is gesaneerd.
In het nieuwe bestemmingsplan komt veel ruimte voor groenvoorzieningen en water dat bevaarbaar is voor kleine recreatie vaartuigen. De wijk wordt verkeersluw ingericht terwijl de bebouwing energieneutraal worden, vrij van het gasnet.

Illustratie: bpd-bouwfonds gebiedsontwikkeling

In de komende jaren wordt tussen veel nieuw groen 5600 woningen gebouwd.
Artist impression van www.rijksvastgoedbrijf.nl

Overlast maakt plaats voor groen en rust

Het plan voor de nieuwe inrichting van Marinevliegkamp Valkenburg bevat alle ingrediënten die men aan een nieuwe leefomgeving stelt:
De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuur- en recreatiegebieden de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone in Wassenaar. De wijk is straks goed bereikbaar via aansluitingen op de N206 en een hoogwaardige busverbinding met twee haltes aan de noordkant van de wijk. De verwachting is dat de eerste woning in 2023 wordt opgeleverd.

Betaalbare en duurzame woningen

BPD ontwikkelt de Limesbuurt voor eigen rekening en de gemeente maakt dit planologisch mogelijk. Een substantieel deel van de zevenhonderd woningen zal betaalbaar worden aangeboden (tot de NHG-duurzaam grens) zowel in de koop- als huursector. Ook ontwikkelt BPD vijftig sociale huurwoningen. De woningen worden energieneutraal gebouwd. Patrick Joosen, directeur BPD Zuid-West: 'Samen met de gemeente Katwijk en andere partijen gaan we een mooie nieuwe woonbuurt maken, die betaalbaar is voor een brede groep mensen. Door de krachten te bundelen en de gebiedsontwikkeling van heel Valkenhorst als integrale opgave te zien, wordt de nieuwe woonwijk een prettige en duurzame leefomgeving die klaar is voor de toekomst.' BPD, gemeente Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf, Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland doen gezamenlijk nog onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe concepten voor warmte-koude op basis van aquathermie in Valkenhorst.

Buren dachten mee

Valkenhorst. 

Deze naam kwam naar voren in een prijsvraag onder bewoners in de omgeving. De naam verwijst naar het voormalig vliegkamp en naar het bestaande dorp Valkenburg. Inwoners herinneren zich dat de Koninklijke Marine hier vroeger een recreatiezaal had die ‘Valkenhorst’ heette. De valk staat natuurlijk symbool voor het vliegen. En ‘horst’ betekent onder andere een nest van een roofvogel. Het voormalig vliegkamp biedt straks een nest, een thuis aan toekomstige bewoners. Het is een uitstekend idee om omwonenden mee te laten denken over een nieuwe naam voor het woonpark dat moet komen op te plaats van het Rotterdam The Hague Airport. De naam Rotterdam Central Park is immers slechts een werktitel.

Delen luchthaven blijven zichtbaar

Marinevliegkamp Valkenburg zal delen van de oorspronkelijke bebouwing laten staan. Een markant punt is de oude commandotoren. De functie zal volkomen anders worden. De gemeente Katwijk verwacht dat vanwege de noodzakelijke procedures in het tweede kwartaal van 2022 een definitief (onherroepelijk) bestemmingsplan voor Valkenhorst zal zijn. Daarna zullen de eerste projectontwikkelaars de bouw gaan voorbereiden.

Illustratie: bpd-bouwfonds gebiedsontwikkeling

Een deel van de woningen wordt ontwikkeld als huurwoning voor het BPD Woningfonds, waarmee ze betaalbaar zijn voor middeninkomens
Illustratie: bpd-bouwfonds gebiedsontwikkeling

Gerelateerd

Lees: Startbouw duizenden woningenLees: D66 wil duurzame wijk op ValkenhorstLees: 5600 woningen in Valkenhorst

-

Naar artikeloverzicht 'vergroening'
Index