user_mobilelogo

Sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA) is niet langer taboe

Sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA) is niet langer taboe voor het Limburgse provinciebestuur. Het kleine, verliesgevende vliegveld, dat veel overlast veroorzaakt voor omwonenden, zou op termijn kunnen plaatsmaken voor woningbouw of educatieve instellingen. De overeenkomsten tussen deze luchthaven en Rotterdam The Hague Airport zijn groot.

"Onderzoek andere bestemming"

De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, VVD) wil laten onderzoeken wat de kosten en baten van het vliegveld zijn, en wat de gevolgen zijn als het MAA-terrein een andere bestemming krijgt. „Het college is bereid om deze vergaande variant door te laten rekenen en als alternatieve optie [...] in beeld te brengen bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse”, aldus Satijn op 8 september 2021 in een brief aan Provinciale Staten.

Ligging van luchthaven is, net als bij Rotterdam The Hague Airport zeer dicht nabij woningen (foto: Google Maps)

Ligging van luchthaven is, net als bij Rotterdam The Hague Airport zeer dicht nabij woningen (foto: Google Maps)

Opdracht van de provincie

Oud-staatssecretaris en CDA-politicus Pieter van Geel publiceerde in januari in opdracht van de provincie Limburg een onderzoek naar de toekomst van MAA. Het vliegveld, dat eigendom is van de provincie, zou zich kunnen toeleggen op vrachtverkeer, maar kan zich ook specialiseren in kleine recreatieve luchtvaart (general aviation), onderhoud van vliegtuigen, of opleidingen voor de luchtvaart.

Zeer dicht bij woningen

De brief van Satijn is een trendbreuk. Voorheen wilde de provincie niet weten van een mogelijke sluiting van het meer dan 75 jaar oude vliegveld. Critici stellen al jaren dat MAA geen publiek belang dient en de omgeving alleen maar last bezorgt. Nergens ligt een vliegveld zo dicht bij woningen als in Zuid-Limburg.

Genoeg alternatieven

Wie vanuit Limburg wil vliegen heeft genoeg alternatieven (Eindhoven, Düsseldorf, Luik). MAA zou de regio ook minder aantrekkelijk maken voor toeristen. Bovendien zou de aan het vliegveld gerelateerde werkgelegenheid te hoog zijn ingeschat.

In mei 2022 moet het Limburgse bestuur uiteindelijk beslissen wat de provincie met het vliegveld wil. Rond die tijd staat ook een miljoenen euro’s kostende renovatie van de enige start- en landingsbaan op het programma.

Zuid-Holland nog niet zover

Waar de provincie Limburg nu de sluiting van de regionale luchthaven meeneemt in een nieuw onderzoek, weigert de provincie Zuid-Holland een dergelijk onderzoek uit te voeren naar de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In februari 2019 namen provinciale staten een motie aan om „de mogelijkheden voor alternatief ruimtegebruik van het terrein van RTHA te laten onderzoeken”. Maar in mei 2021 meldde het provinciebestuur dat „de minister [Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat, VVD] nader onderzoek naar alternatief ruimtegebruik van RTHA niet opportuun” vindt. Mede daardoor, schreef het provinciebestuur, „zien we de luchthaven RTHA op de huidige plek, en met de huidige geluidsruimte, als een gegeven”.

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport

Rotterdam Central Park

De weigering om de motie van Provinciale Staten uit te voeren leidde tot grote teleurstelling van veel omwonenden. Zij klagen al langer over overlast van de luchthaven, die onderdeel is van de Schiphol Group. Een groep actieve omwonenden blijft pleiten voor ‘Rotterdam Central Park’, een groene ruimte met allerlei publieke voorzieningen tussen Rotterdam en Delft.

Originele publicatie NRC, 9 september 2021

Redactionele noot

Dit artikel mag binnen het kader van “Rotterdam Central Park” als opmerkelijk worden genoemd.
Het wezenlijke verschil tussen te luchthaven in Maastricht en Rotterdam zit in de eigenaar. MAA is eigendom van de provincie en RTHA is van Schiphol. In de beoordeling van de status is direct duidelijk te zien dat provincie Limburg over een maatschappelijke verantwoordelijkheid beschikt en het aandurft om de bestaansrecht van de luchthaven te heroverwegen. Het aantal vakantievluchten vanaf MAA telt 17 ‘pret-bestemmingen’ en heeft daarnaast inkomsten uit vrachtverkeer. RTHA reist op 50 pret-bestemmingen en heeft geen vrachtverkeer van importantie.

Verzadigingsniveau 

Verder ziet provincie Limburg dat het verzadigingsniveau van het aantal luchthavens is bereikt en ziet in andere luchthavens een alternatief.
Opmerkelijk is dat Eindhoven Airport (op auto-afstand van 86,1 km) als alternatief wordt geaccepteerd. Het alternatief voor Rotterdam The Hague Airport is Schiphol, op slechts 54,1 auto kilometers of - beter- met een rechtstreekse treinverbinding vanaf Rotterdam CS. De reistijd kan dan met de Intercity Direct slechts 25 minuten bedragen en kost slechts 16 euro.

Naar artikeloverzicht 'economie'
Index