user_mobilelogo

Een alternatief voor Rotterdam The Hague airport

Op 600 meter van de startbaan begint de eerste bebouwing. De geluidsoverlast en uitstoot is de afgelopen jaren enorm toegenomen met nadelige gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving.

Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) ligt midden tussen de woonwijken.

Op 600 meter van de startbaan begint de eerste bebouwing. De geluidsoverlast en uitstoot is de afgelopen jaren enorm toegenomen met nadelige gevolgen voor de gezondheid en leefomgeving.
Niet alleen de geluidsoverlast maar ook de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen blijkt uit onderzoek schadelijk te zijn. Dat heeft impact op de gezondheid van onze bewoners en de kwaliteit van onze leefomgeving.
De bewoners hebben zich verenigd in de groep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Deze groep liet een second opinion uitvoeren op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Daaruit blijkt dat met andere waarden binnen de gegeven bandbreedtes, een negatief MKBA saldo niet uitgesloten is.
De conclusie is dat de baten meervoudig zijn overschat en de externe kosten zijn onderschat.
De BTV vindt dat de overheid haar burgers, hun gezondheid en hun leefomgeving moet beschermen. Daarnaast zou de overheid moeten kijken naar wat, in economisch opzicht, goed is voor de regio. Er is een grote vraag naar nieuwe woningen en er zijn meer banen nodig. Rotterdam Airport biedt aan een kleine 100 personen arbeidsplaatsen. Dit pakket bij elkaar genomen pleit, volgens de BTV, voor het onderzoeken van een andere invulling van het terrein waar nu nog RTHA ligt. Ze heeft het initiatief genomen voor het plan Rotterdam Central Park.

Van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam Central Park

In dit plan wordt voorgesteld The Hague Airport te sluiten en op deze plaats woningen te bouwen en een groot Central Park aan te leggen. Daarvoor zijn redenen te noemen.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Daarnaast heeft de Gemeente Rotterdam een opgave voor de bouw van nieuwe woningen. Datzelfde geldt ook voor de gemeenten om Rotterdam heen. Opzet van het plan is dat het park een mix van nieuwbouw woningen ondersteunt en een strook waar hoog kennis bedrijven zich kunnen vestigen. Dit betekent een waardevermeerdering van het terrein en inkomsten voor de Gemeente Rotterdam.
Op dit moment is er een verdozing aan het optreden langs de A13 en straks is de kans aanwezig dat dit ook langs de A13/A16 gaat gebeuren. Dan verspeel je de kansen op een goed ontwikkeld gebied met recreatie, wonen en bedrijvigheid. Bewoners vinden dan eenvoudiger een woning, passende baan en bedrijven hebben zo makkelijker toegang tot werknemers, toeleveranciers en kennis. Zorg daarom voor goede onderlinge verbindingen tussen wonen, werken, stedelijke voorzieningen, recreatie en natuur in alle gemeenten en locaties. Dan profiteert de hele regio optimaal van deze toenemende concentratie aan economische activiteit.
Het inrichten van het gebied als een Central Park Rotterdam creëert recreatie en natuurwaarde. Hiermee wordt ook de grondwaarde van RTHA benut. 

Een alternatief voor Rotterdam The Hague airport

Bron: Pagina 8 van  Nieuwsbrief InHillegersberg, lente 2021.

Naar artikeloverzicht 'economie'
Index